Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 21 | 105-121

Article title

Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu Nowej Ewangelizacji

Authors

Content

Title variants

EN
The topicality of the message of Fatima in the light of the postulate of the New Evangelization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zachęta do nowej ewangelizacji, obecna w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, swoje potwierdzenie i konkretną realizację znajduje w przesłaniu Maryi przekazanym trojgu pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, w Fatimie. Maryja za ich pośrednictwem przypomniała, że dla uproszenia nawrócenia własnego i innych konieczne jest wynagradzanie Bogu poprzez nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, codzienne odmawianie różańca i pełnienie obowiązków w duchu ofiary. Również Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym do biskupów portugalskich 13 maja 1991 r. przypominał, że Fatima i jej orędzie pomagają nam zrozumieć, że dla nowej ewangelizacji najważniejsze są modlitwa i pokuta jako skuteczny oręż chrześcijanina w duchowej walce „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6,12)”.
EN
The encouragement to the New Evangelization in the teaching of St. John Paul II and Benedict XVI finds its confirmation and realization in the message of the Mother of God entrusted to three little shepherds: Lucia, Jacinta and Francisco in Fatima. Through their mediation Saint Mary reminded us that it is necessary to adore the Sacred Heart of Mary, to pray a rosary and to live in the spirit of sacrifice if we want to save ourselves and other people. Moreover, Pope John Paul II in his speech to the bishops in Portugal on May 13, 1991 said that thanks to Fatima we know that a prayer and penance are the most important things in the new evangelization. They are the most efficacious instruments in the spiritual battle “against evil rulers and of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places” (Ef 6,12).

Contributors

author
 • kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej WT US

References

 • Alonso J.M., O dr. Formigão homem de Deus e apóstolo de Fátima, Fátima 1979.
 • Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego. Czasy najnowsze (1914-1978), t. 4, Warszawa 1992.
 • Benedykt XVI, Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata. Homilia Ojca Świętego, wygłoszona podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary, „L’Osservatore Romano” (2012), nr 11, s. 9-10.
 • Benedykt XVI, Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Homilia Benedykta XVI podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów, „L’Osservatore Romano” (2012), nr 11, s. 17-19.
 • Borelli A.A., Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003.
 • Bujak J., „On jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Wprowadzenie do chrystologii, Szczecin 2011.
 • Bujak J., Uczestnictwo Maryi w kenozie i wywyższeniu Chrystusa, „Rocznik Skrzatuski” (2013), t. 1, s. 13-25.
 • Ferreira A.M., Der Katholizismus in Portugal (1914-1958), w: Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, tom XII, Erster und zweiter Weltkrieg, Demokratien und totalitäre Systeme (1914-1958), red. J-M Mayeur; K. Meier, Freiburg im Breisgau 2010 (Sonderausgabe), s. 500-515.
 • Ferreira A.M., Portugal im Jahren na 1860, w: Die Geschichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, tom XI, Liberalismum, Industrialisierung, Expansion Europas (1830-1914), Freiburg im Breisgau 1997 (Sonderausgabe 2010), s. 621-630.
 • Fox R., Fatima dla wszystkich pokoleń. Wspomnienia i refleksje, Ząbki 2011.
 • Girard R., Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
 • Girard R., Sacrum i przemoc, Poznań 1993.
 • Gołębiewski K., Fatima – 90 lat niezwykłego przesłania maryjnego, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” (2007), nr 10-12, s. 60-66.
 • Jan Paweł II o Fatimie. Trzecia tajemnica fatimska z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary, red. M. Czekański, Kraków 2000.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”. O Eucharystii w życiu Kościoła (17.04.2003), Kraków 2003.
 • Jan Paweł II, W światłach Fatimy nowa ewangelizacja Europy. Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone 13 maja do biskupów portugalskich, „L’Osservatore Romano” (1991), nr 7, s. 24-25.
 • Kałdon S.M., Biblijne podstawy orędzia fatimskiego, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 1(2012), s. 30-45.
 • Kostecki R., Znaczenie objawień w Fatimie, Kraków 1947.
 • Kucharczyk G., Mity i fakty. Zeszyty historii Kościoła. Zeszyt III: od Woltera do Fatimy, Poznań 2014.
 • Kumor B., Historia Kościoła. Czasy najnowsze 1815-1914, t. 7, Lublin 2001.
 • Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 70-74.
 • Labo S., Zamach na papieża w świetle Fatimy i cieniu jednej rewolucji, Rzym 1983.
 • Marchi G. de, To była Pani lśniąca bardziej niż słońce, Fatima, brw. Montelo Visconde de (Padre Manuel Nunes Formigão), Fátima. Os Primeiros Escritos (1917-1923), Lisboa 2010.
 • Nowe diecezje w Związku Radzieckim, „Tygodnik Katolicki Niedziela” (1991), nr 17, s. 3.
 • Palaver W., Die Frage des Opfers im Spannungfeld von West und Ost. René Girard, Simone Weil und Mahatma Gandhi über Gewalt und Gewaltfreiheit, „Zeitschrift für Katholische Theologie” 132(2010), s. 462-481.
 • Pełczyński G., Bez kozła ofiarnego, „Cywilizacja” (2014), nr 49, s. 130-136.
 • Policarpo J., Kardynał patriarcha Lizbony powiedział, że Fatima to program duszpasterski, http://www.fatima2017.org/pl/aktualnosci/2010-2011/kardynal-patriarcha-lizbonypowiedzial-ze-fatima-to-program-duszpasterski.
 • Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Enchiridion della Nuova Evangelizzazione. Testi del Magistero pontificio e conciliare 1939-2012, Città del Vaticano 2012.
 • Romejko A., Teoria mimetyczno-ofiarnicza. Wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdańskie” (2002-2003), t. 15-16, s. 55-64.
 • Rosja: pierwszy kościół pw. św. Jana Pawła II, http://www.niedziela.pl/artykul/8947/Rosjapierwszy-kosciol-pw-sw-Jana-Pawla.
 • Ryszka Cz., Fatima, objawienie końca czasów, Bytom 1997.
 • Scheffczyk L., Obietnica pokoju, Poznań 1995.
 • Siostra Łucja mówi o Fatimie, red. L. Kondor, J.M. Alonso, Fatima 1989.
 • Szczygieł W., Orędzia pokuty i miłosierdzia. Objawienia w Guadalupe, la Salette, Lourdes i Fatimie, Kraków 2004.
 • Szymański J., Portugalia. Kościół katolicki. Dzieje, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 18-21.
 • Urbańczyk P., Fatima – duchowe wezwanie dla Karmelu, „Karmel” 3(2001), Kraków 2001, s. 59-66.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2151b7d-3b31-4cc0-b9b0-20686c796b5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.