PL EN


2015 | 1/2015 (51), t.2 | 93-113
Article title

Global Mindset and Internationalization of Polish SMEs: Antecedents and Outcomes

Content
Title variants
PL
Mentalność globalna a umiędzynarodowienie małych i średnich polskich firm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie badaczy mentalnością globalną (global mindset) zarówno w obszarze międzynarodowego biznesu, jak i przedsiębiorczości międzynarodowej. Związek zachodzący między globalną mentalnością a międzynarodowym zachowaniem przedsiębiorstwa został zauważony także w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednakże w kontekście polskich firm zjawisko to nie zostało jeszcze szeroko zbadane. Celem niniejszego artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat: (1) czynników wspierających mentalność globalną oraz (2) jej znaczenia dla wyników internacjonalizacji MŚP. Badaniami objęto polskie przedsiębiorstwa działające w branży meblarskiej, która należy do grupy branż niskich technologii, będąc jednocześnie wysoce umiędzynarodowioną. Otrzymane wyniki potwierdzają, że mentalność globalna jest kluczową kompetencją wyjaśniającą wyniki osiągane przez MŚP w procesie internacjonalizacji, ale jej wpływ na międzynarodowe zachowanie przedsiębiorstw nie jest jednoznaczny. Ponadto często uwzględniane czynniki indywidualne jako predyktory mentalności globalnej okazały się statystycznie nieistotne, podobnie jak długość międzynarodowego doświadczenia firmy. Artykuł kończy się omówieniem wniosków oraz ograniczeń prezentowanych wyników.
EN
The concept of global mindset has recently received significant attention in the fields of international business and international entrepreneurship. A strong relationship between the global mindset and firms’ internationalization behavior has also been found in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs); however, in the context of Polish research, the phenomenon has not been examined in depth. Thus, the purpose of this article is to broaden our understanding of antecedents of the global mindset and its significance for internationalization outcomes (performance and behavior) of small and medium-sized Polish firms operating in a low-tech but fairly internationalized sector. The study findings indicate that the global mindset is a key capability relevant for explaining the international performance of SMEs, but its impact on firms’ international behavior is somewhat equivocal. Moreover, often employed individual-level predictors of the global mindset are statistically insignificant, as is length of firm international experience. The paper concludes with a discussion of the implications and limitations of the findings.
Year
Pages
93-113
Physical description
Dates
published
2015-02-02
Contributors
References
 • Arora, A., Jaju, A., Kefalas, A.G. & Perenich, T. (2004). An exploratory analysis of global managerial mindsets: A case of U.S. textile and appare industry. Journal of International Management, 10(3), 393–411.
 • Axinn, C.N. (1998). Export performance: do managerial perceptions make a difference? International Marketing Review, 5(2), 61–71.
 • Beechler, S. & Javidan, M. (2007). Leading with a global mindset. In: M. Javidan, R.M. Steers & M.A. Hitt (eds.), The global mindset – Advances in international management (vol. 19, pp. 131–169). Oxford, UK: Elsevier.
 • Bowen, D. & Inkpen, A. (2009). Exploring the role of “Global Mindset” in leading change in international contexts. The Journal of Applied Behavioral Science, 45(2), 239–260.
 • Boyacigiller, N., Beechler, S., Taylor, S. & Levy, O. (2004). The crucial yet elusive GQ: Global Mindset. In: H. Lane, M. Maznevski & M. Mendenhall (eds.), The Blackwell handbook of global management. Malden, MA: Blackwell Publishers.
 • Chang, S-J., Witteloostuijn, A. & Eden, L. (2010). From the Editors: Common method variance in international business research. Journal of International Business Studies, 41, 178–184.
 • Child, J., Rodrigues, S.B. & Frynas, J.G. (2009). Psychic Distance, its Impact and Coping Modes. Management International Review, 49(2), 199–224.
 • Cieślik, J. (2010). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje – implikacje dla polityki gospodarczej. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego. Centrum Przedsiębiorczości.
 • Clapp-Smith, R. & Hughes, L. (2007). Unearthing a global mindset: The process of international adjustment. Journal of Business and Leadership: Research, Practice, and Teaching, 3, 99–107.
 • Felício, J.A., Caldeirinha, V.R. & Rodrigues, R. (2012). Global mindset and the internationalization of small firms: The importance of the characteristics of entrepreneurs. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(4), 467–485.
 • Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.
 • Gaffney, N., Cooper, D., Kedia, B. & Clampit, J. (2014). Institutional transitions, global mindset, and EMNE internationalization. European Management Journal, 32(3), 383–391.
 • Gupta, A.K. & Govindarajan, V. (2002) Cultivating a global mindset. Academy of Management Executive, 16(1), 116–126.
 • Hagemejer, J. & Kolasa, M. (2011). Internationalisation and Economic Performance of Enterprises: Evidence from Polish Firm-level Data. The World Economy, 74–100.
 • Harveston, P.D., Kedia, B.L. & Davis, P.S. (2000). Internationalization of born global and gradual globalizing firms: the impact of the manager. Advances in Competitiveness Research, 8(1), 92–99.
 • Hsu, L-L., Chou, T-C., Hsu, T-H. (2008). Factors that impact on the perceived benefits of internet international marketing in Taiwanese SMEs. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, 16(4), 249–260.
 • Javalgi, R.G., Griffith, O.A. & White, D.S., (2003). An empirical examination of factors influencing the internationalization of service firms. Journal of Services Marketing, 17(2), 185–201.
 • Javidan, M., Steers, R.M. & Hitt, M.A. (2007). The global mindset. Advances in International Management, 19, 215–226. Series Editors: Joseph L.C. Cheng and Michael A. Hitt.
 • Johanson, J. & Vahlne, J.E. (2003). Business relationship learning and commitment in the internationalization process. Journal of International Entrepreneurship, 1, 83–101.
 • Kedia, B.L. & Mukherji, A. (1999). Global managers: Developing a mindset for global competitiveness. Journal of World Business, 34(3), 230–251.
 • Kobrin, S.J. (1994). Is there a relationship between a geocentric mind-set and multinational strategy? Journal of International Business Studies, 25(3), 493–551.
 • Kyvik, O., Saris, W., Bonet, E. & Felício, J. (2013). The internationalization of small firms: The relationship between the global mindset and firms’ internationalization behaviour. Journal of International Entrepreneurship, 11(2), 172–195.
 • Levy, O., Beechler, S., Taylor, S. & Boyacigiller, N.A., (2007). What we talk about when we talk about ‘global mindset’: Managerial cognition in multinational corporations. Journal of International Business Studies, 38, 231–258.
 • Maisonrouge, J.G. (1983). Education of a modern international manager. Journal of International Business Studies, 13, 56–60.
 • Maznevski, M.L. & Lane, H.W. (2004). Shaping the Global Mindset: Designing Educational Experiences for Effective Global Thinking and Action. In: N. Boyacigiller,
 • R.M. Goodman & M. Phillips (eds.), Crossing Cultures: Insights from Master Teachers (pp. 171–184). London: Routledge.
 • Nummela, N., Saarenketo, S. & Puumalainen, K., (2004). A global mindset: a prerequisite for successful internationalization? Canadian Journal of Administrative Sciences, 21(1), 51–64.
 • Nunnally, J.C. & Berstein, I.H. (1994). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 • Oviatt, B.M. & McDougall, P. (1995). Global start-ups: Entrepr eneurs on a worldwide stage. Academy of Management Executive, 9(2), 30–43.
 • Perlmutter, H.V. (1969). The tortuous evolution of the multinational corporation. Columbia Journal of World Business, 4(1), 9–18.
 • Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903.
 • Puthusserry, P.N., Child, J., Rodrigues, S.B. (2013). Psychic Distance, its Business Impact and Modes of Coping: A Study of British and Indian Partner SMEs, Management International Review, 54(1), 1–29.
 • Rhinesmith, S.H. (1993) Globalization: Six Keys to Success in a Changing World. Alexandria, VA: The American Society For Training and Development.
 • Sommer, L. (2010). Internationalization process of small- and medium-sized enterprises – a matter of attitude? Journal of International Entrepreneurship, 8, 288–317.
 • Story, J.S.P., Barbuto JR., J.E., Luthans, F. & Bovaird, J.A. (2014). Meeting the challenges of effective international HRM: Analysis of the antecedents of the global mindset. Human Resource Management, 53(1), 131–155.
 • Story, J.S.P. & Barbuto, J.E. (2011). Global Mindset: A Construct Clarification and Framework. Journal of Leadership & Organizational Studies, 18(3), 377–384.
 • Zahra, S.A. & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185–203.
 • Zahra, S., Korri, J.S. & Yu, J.F. (2005). Cognition and international entrepreneurship: implications for research on international opportunity recognition and exploitation. International Business Review, 14, 129–146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2166741-a7c0-4765-9568-6a3478145d97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.