Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 121-135

Article title

Wolność polityczna i własność prywatna jako wartości liberalne trwale zakorzenione w świadomości Polaków

Content

Title variants

EN
Political liberty and private property as a liberal values permanently rooted in the awareness Poles

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The liberalism as doctrine was never deep-rooted in the political sphere in Poland. It wasn’t possible on account of historical conditioning, but also the tradition constituting the crucial element of the political culture. Hence in principle to the turn of years 80. and 90. Of the 20th century in Poland political groups identifying themselves with liberal values didn’t function. However it doesn’t mean that liberal ideas weren’t generally speaking current in the social awareness. It will be sufficient because to point to two discussed values, i.e. the freedom and the right to hold the individual property in order to dispel all concerning doubts (enough poorly consolidated institutionally) of liberalism to the society. Of course to mark he belongs, that it isn’t regarding the society as a whole, as well as isn’t regarding the liberalism in all spheres of the activity of individuals. Because in the economic sphere the freedom is acceptable to a larger extent, than in the cultural sphere.

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

References

 • Berlin, I.(2003), Nie chce zbyt uładzonego świata, [w:] Oblicza liberalizmu, rozm. Beata Polanowska-Sygulska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chmielewski A. (2001), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota. Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, Wrocław: Arboretum.
 • Dunn, J. (1993), Western Political Theory in the Face of the Future, Cambridge: University Press
 • Gray, J. (2001), Dwie twarze liberalizmu, Warszawa: Aletheia.
 • Jedlicki, J. (1993), Antynomie liberalnej koncepcji wolności, [w]: Źle urodzeni czyli o doświadczeniu historycznym, Londyn-Warszawa: Wydawnictwo „Aneks”.
 • Karnowska, D. (2005), W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krzemiński, I. (2011), Zatroskani liberałowie, [w:] I. Krzemiński (red.), Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ŁOSGRAF.
 • Modzelewski, K. (2013), Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Mokrzycki, E. (2011), Nowa klasa średnia?, [w:] I. Krzemiński (red.), Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ŁOSGRAF.
 • Plecka, D. (2015), Liberalizm w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Zarys problemu, [w:] M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara (red.), Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Raz, J. (2003), Liberalizm w czasach konfliktu, [w: ] Oblicza liberalizmu, rozm. Beata Polanowska-Sygulska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szacki, J. (1994), Liberalizm po komunizmie, Warszawa: Znak.
 • Watkins, J. W. N. (1992), Wyjaśnianie historii. Zasada indywidualizmu metodologicznego w naukach społecznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c217264e-a42e-4508-b645-22de7942f503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.