Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 101-111

Article title

O konieczności relatywistycznego podejścia do oceny stopnia znormalizowania terminu

Authors

Content

Title variants

EN
On the necessity of evaluating the degree of the term standardization in accordance with the relativistic approach

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The necessity to standardize terminology has recently become obvious. Positive aspects of applying standardized terms are emphasized not only by academic communities but also by business since it results in more effective communication and finally in life improvement in many aspects (e.g. free trade, free flow of goods and services). The main purpose of this paper is, however, not to highlight the advantages of terminology standardization per se but to answer the relevant scientific question related to it, namely, whether it is possible to estimate the standardization degree of a single term, and if so, what are the reference points of such an evaluation.

Year

Issue

10

Pages

101-111

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski/ Polska

References

 • Grucza, Franciszek (1983). Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa.
 • Grucza, Franciszek (1988). „Zum Begriff der Sprachkompetenz, Kommunikationskompetenz und Kulturkompetenz“. W: CHLOE. Beihilfe zum Daphnis 7. Daß eine Nation die Andere verstehen möge. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag. Amsterdam. S. 309–331.
 • Grucza, Franciszek (1992). „Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej”. W: Grucza, F. (red.) Język, kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII Sympozjum ILS UW (Zaborów, 5–8 listopada 1987). Warszawa. S. 9–70.
 • Grucza, Franciszek (1993a). „Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi”. W: Piontek, J./ Wierciński, A. (red.) Człowiek w perspektywie ujęć bikulturowych. Poznań. S. 151–174.
 • Grucza, Franciszek (1993b). „Zum Begriff der interkulturellen Verständigungskompetenz und über die Notwendigkeit ihrer Pflege“. W: Gamkrelidze, Th. V. et al. (red.) Brücken. Festgabe für Gert Hummel zum 60. Geburtstag. Tbilisi / Konstanz, S. 147–172.
 • Grucza, Franciszek (1993c). „Zagadnienia ontologii lingwistycznej: O językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu”. W: Opuscula Logopaedica. In honorem Leonis Kaczmarek. Lublin. S. 25–47.
 • Grucza, Franciszek (1994). „O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich”. W: Grucza, F./ Kozłowska, Z. (red.) Języki specjalistyczne. Warszawa. S. 7–27.
 • Grucza, Franciszek (1997a). „Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a 177 umysł ludzki”. W: Grucza, F./ Dakowska, M. (red.) Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (Grzegorzewice, 12–14 stycznia 1996). Warszawa. S. 7–21.
 • Grucza, Franciszek (1997b). „Problemy historii i genezy języków ludzkich”. W: Dębski, A. (red.) Plus ratio quam vis. Festschrift für Aleksander Szulc zum 70. Geburtstag. Kraków. S. 77–99.
 • Grucza, Franciszek (2009). „Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowanej)”. W: Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 1. Warszawa. S. 19–39;
 • Grucza, Sambor (2010). „Główne tezy antropocentrycznej teorii języków”. W: Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 1. Warszawa. S. 41–68;
 • Grucza, Sambor (2013). Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Grucza, Sambor (2017). „Lingwistyka antropocentryczna”. W: Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Płużyczka, M./ Banasiak, I./ Łączek, M./ Bonek, A./ Kaleta, A./ Sztuk, A. (red.) Dzieła zebrane. Tom 1. O nauce prof. Franciszka Gruczy. Warszawa. S. 161–180.
 • Sztuk, Alicja (2017). Normalizacja translatoryczna. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c21f734c-e0d0-4511-8891-33f2963d76aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.