PL EN


2003 | 5 | 85-114
Article title

Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępujący proces globalizacji w podstawowym stopniu wpływa na intensyfikację rozwoju cywilizacyjnego i zmian dokonujących się w świecie, na poszczególnych kontynentach, w państwach i regionach. Głównymi podmiotami, które bezpośrednio intensyfikują ten proces są korporacje transnarodowe. Jak przyjmuje A. Zorska (2000), posiadają one duży potencjał oraz mają zdolności integrowania i koordynowania wielkich systemów produkcyjnych, usługowych i finansowych.
Keywords
Contributors
author
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • “Business Week” 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 • “Business Week Polska” 2002
 • Durka B., 2000, Działalność korporacji międzynarodowych na świecie i w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport jubileuszowy, IKiCHZ, Warszawa
 • Dytwald J.A., 1997, Współczesne koncepcje zarządzania korporacjami, Warszawa
 • Gwiazda A., 1998, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń
 • Mydel R. (red.), 2000, Popularna encyklopedia powszechna. Kontynenty i państwa. Europa, T. 1, Kraków
 • Sporek T., 1998, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie główną strategią korporacji transnarodowych, Katowice
 • Wajda E., 2002, “Proces kształtowania się ponadnarodowych firm na przykładzie Motoroli”, praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pod kierunkiem prof. Z. Zioło
 • Wojciechowski H., 2000, Przedsiębiorstwo transnarodowe w procesach globalizacyjnych, [w:] Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria T, zeszyt 278
 • World Investment Report 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
 • Zioło Z., 2001a, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problematyka przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Kraków
 • Zioło Z., 2001b, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Kraków
 • Zorska A., 1996, Przemiany organizacyjne w korporacjach transnarodowych, “Przegląd Organizacji” nr 3
 • Zorska A., 2000a, Korporacje transnarodowe, [w:] Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, pod red. M.K. Nowakowskiego, Warszawa
 • Zorska A., 2000b, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c224bd2d-918f-481f-85ef-f98ee08c6f9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.