PL EN


2009 | 82 | 199-218
Article title

Gospodarka energią wiatrową w Polsce

Authors
Title variants
EN
The Economy of the Wind Energy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Już w starożytnych czasach odkryto możliwości poboru energii za pomocą wiatru. Istnienie pierwszych silników wiatrowych w krajach śródziemnomorskich i w Chinach odnotowano koło 1800 lat temu. Na przełomie XX i XXI wieku najważniejszymi źródłami pozyskiwania i przetwarzania energii cieplnej i elektrycznej na świecie były surowce kopalniane, a także paliwa jądrowe oraz energia wiatrowa i wodna. Spośród popularnych odnawialnych źródeł energii najbardziej dynamicznie rozwija się energetyka wiatrowa. W artykule przedstawiono warunki i zasady gospodarowania energią wiatrową w Polsce.
EN
In ancient times possibilities of the consumption of energy were already revealed with the help of the wind. Existing of the first wind turbines in Mediterranean countries and in China was taken note the circle of 1800 years ago. On the XX turning point and the 21st century with the most important sources of recruiting and converting the thermal energy and electric there were mine raw materials as well as nuclear fuels and a wind power in world and water. Out of the popular renewable the most dynamically the wind power industry is developing. In the article were presented conditions and principles of the management of the wind power in Poland.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Chodyński A. (red.), Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami, Krakowska Szkoła Wyższa im A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006.
  • 2. Flejterski S., Lewandowski P., Nowak W., Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim. I Regionalna Konferencja i Wystawa; Szczecin 2003.
  • 3. Jabłoński W., Wnuk J., Odnawialne źródła energii w energetyce Unii Europejskiej i Polski. Efektywne zarządzanie inwestycjami - studia przypadków, WSZiM, Sosnowiec 2004.
  • 4. Klugmann-Radziemska E., Klugmann E., Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002.
  • 5. Lubośny Z.; Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
  • 6. Mokrzycki E. (red.), Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
  • 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo Energetyczne, art. 3, ust. 21.
  • 8. Wieczorek T., Soja J., Biuletyn maturalny. Geografia, Wydawca - Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2005.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c22619fb-7873-40c5-a124-d7f8d32122c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.