Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 49-55

Article title

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości paneli fotowoltaicznych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W świetle art. 3 ust 3 Prawa Budowlanego panele (ogniwa) fotowoltaiczne, które pod wpływem promieniowania świetlnego działają jako generatory energii elektrycznej, stanowią urządzenia techniczne nie mogące być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a opodatkowaniu tym podatkiem podlegać będą wyłącznie jako budowla ich fundamenty (trwałe mocowanie) jako odrębna część przedmiotów składająca się na całość użytkową.
EN
In the case of article 3 panels of Construction Law (cell) photovoltaic, which under the influence of light radiation act as generators of electricity, are technical devices that can not be subjects to the property tax, and this tax will be only as a building of their foundations (permanent mount) as separate part of the items comprising the whole utility.

Year

Issue

1

Pages

49-55

Physical description

Dates

published
2015-03-29

Contributors

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

References

  • L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2012.
  • Wyrok NSA z 2 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1023/08.
  • Wyrok NSA z dnia 15.05.2012 r. (sygn. akt II FSK 2132/10).
  • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2013 roku (sygn.akt I SA/Sz 855/13).
  • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2014 roku ( sygn.akt I SA/Sz 854/13).
  • Wyrok NSA z dnia 09 lutego 2011 roku, (sygn. akt II OSK 238/10).
  • Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2009 r.(sygn. akt II FSK 202/08) i z dnia 5 stycznia 2010 r. (sygn. akt II FSK 1101/08).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1427-0900

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2284329-4cf1-4b1c-9b79-f033204df430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.