Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(8) | 195-211

Article title

Samodzielność dochodowa samorządu gminnego w świetle regulacji ustawowych od 1990 r.

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Income Independence of Local Government Based on Statutory Regulations since 1990

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article concerns problem of local governments revenues structure. The text presents ordination and classifies criteria of self-generated revenues. Particular attention refers to classification of the central taxes. Observations show that personal income tax and corporate tax should not be recognized as self-generated revenues. An important element of the work is also the analysis of the most important sources of incomes and attempt to measure the autonomy of local government. Despite four succeeding statutes concerning the incomes of local governments, the autonomy is doubtful. More problems we could see if we analyse real values. On the other hand, growing share of self-generated revenues is positive. However, the fact that more than 60% of total revenue still directly come from the state budget, leads to the conclusion that the autonomy of local authorities experiences significant limitations. Therefore, it seems reasonable to propose legislative changes to increase independence of local governments, which is guaranteed by the Constitution.

Year

Issue

Pages

195-211

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Chojna-Duch, E., Finanse publiczne i polskie prawo finansowe – kierunki rozwoju w warunkach transformacji ustrojowej, „Studia Iuridica”, XXXVIII/2000.
 • Chojna-Duch, E., Kornberger-Sokołowska, E., Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa 1998.
 • Chojna-Duch, E., Zakres i skutki decentralizacji finansowej samorządu terytorialnego, w: Piekara, A. (red.), Samorząd terytorialny, zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998.
 • Denek, E., Wybrane zagadnienia finansowania działalności samorządu miast na prawach powiatu, w: Tarajkowski, J., Wojtasiewicz, L. (red.), Przestrzeń w polityce gospodarczej, Poznań 2008.
 • Feret, E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych, www.wspia.eu/file/15835/10-FERET.pdf, dostęp: 12.02.2015.
 • Hausner, J. (red.), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, MSAP, Kraków 2013.
 • Jelinek, G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.
 • Kornberger-Sokołowska, E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, Studia Iuridica XXXIX/2001.
 • Kosek-Wojnar, M., Surówka, K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
 • Kotlińska, J., Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXI – zeszyt 3 – 2009.
 • Kwaśnicki, W., Finanse publiczne – lekcja historii, Studia Ekonomiczne nr 1 (LXXII) 2012.
 • Niezgoda, A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Warszawa 2012.
 • Pietrzak, B., Pogański, Z., Wodniak, B. (red.), System finansowy w Polsce, tom II, PWN, Warszawa 2008.
 • Późniak, A., Rola samorządu we wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Suwałki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 786; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 64/2, Szczecin 2013.
 • Ruśkowski, E., Salachna, J., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Stępiński, B., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego funduszy strukturalnych, w: Brol R., Sztando, A. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław 2011.
 • Szewczuk, A., Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, w: Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
 • Wernik, A., Finanse publiczne – Perspektywa 2020, Projekt badawczy: Innowacyjna Polska w Europie 2020 r. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2291b4e-6e1c-4311-9b7d-476c86717c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.