Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(27) | 135-156

Article title

Polityki miejskie

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Urban policies

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main subject of this article is the changing status of cities in the contemporary world, and the consequent necessity of creating and implementing coherent urban policies. The authors analyse the changing economical, political and socio‑cultural contexts in macro dimension, which opens new development possibilities for contemporary cities. The authors pay particular attention to the case of Poland, emphasizing the consequences of omissions in the formation of coherent urban policies. In the scenario where there are no such policies, Polish cities become vulnerable to the inconsiderate exploitation of the global capital, as well as to the dominance of short‑term interests of the local political elites undercutting their subjectivity, and thus block the process of the modernization of Poland.

Contributors

 • Akademia Górniczo‑Hutnicza w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Arendt H., O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003, Nowy Sympozjon.
 • Barber B., If Mayors Ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities, New Haven 2013.
 • Bendyk E., Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, [w:] Innowacyjność 2010, raport przygotowany pod kier. A. Wilmańskiej, red. P. Zadura‑Lichota, Warszawa 2010.
 • Berry G., Amerykańskie przedmieścia. Bliżej niż myślisz, „Architektura i Biznes” 2000, nr 12.
 • Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa 2005, Humanistyka Europejska.
 • Brenner N., Theodore N., Cities and the Geographies of „Actually‑Existing Neoliberalism”, „Antipode” 2002, Vol. 34, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1111/1467‑8330.00246.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV‑XVIII wiek, t. 3: Czas świata, przeł. J. i J. Strzeleccy, red. nauk. J. Kochanowicz, Warszawa 1992.
 • Castells M., The City and the Grassroots. A Cross‑Cultural Theory of Urban Social Movements, Berkeley 1983, California Series in Urban Development, 2.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, red. nauk. M. Marody, Warszawa 2007, Wiek informacji, t. 1.
 • Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, red. nauk. M. Marody, Warszawa 2008, Wiek informacji, t. 2.
 • Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, przeł. O. Siara, Warszawa 2013.
 • Chałasiński J., Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1997.
 • Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, przeł. A. Ostolski, Warszawa 2009, Horyzonty Cywilizacji.
 • Filar P., Kubicki P., Lepsze, zrównoważone miasto. Podsumowanie, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. ciż, Warszawa 2012.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej – oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa 2010, Kultura Się Liczy!
 • Gądecki J., Centrum Sztuki Współczesnej, czyli jak kulturalnie sprywatyzować przestrzeń publiczną, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 1.
 • Gądecki J., Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław 2009, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna.
 • Gellner E., Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Glaeser E., Triumph of the City, London 2012.
 • Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. K. Franek, Kraków 2006, Cultura.
 • Harvey D., The Condition of Postmodernity. As Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford–Cambridge (Mass.) 1990.
 • Helvacioglu B., Globalization in the Neighborhood. From the Nation‑State to Bilkent Center, „International Sociology” 2000, Vol. 15, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1177/0268580900015002011.
 • Hobsbawm E., Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870‑1914, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008, Cultura.
 • Jessop B., Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State‑Theoretical Perspective, „Antipode” 2003, Vol. 34, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1111/1467‑8330.00250.
 • Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków 2011.
 • Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007.
 • Keil R., Young D., Ani miasto, ani wieś, „Res Publica Nowa” 2012, nr 19: Międzymieście. Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródło rozwoju regionalnego, red. K. Klincewicz, Warszawa 2012.
 • Kowalewski M., Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich, „Przestrzeń Społeczna” 2013, nr 2.
 • Kubicki P., Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków 2010, Societas, 18.
 • Landry Ch., Kreatywne miasto. Zestawy narzędzi dla miejskich innowatorów, przeł. O. Siara, Warszawa 2013, Kultura Się Liczy!
 • Latour B., Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, Warszawa 2009, Idee, 14.
 • Macleod G., Goodwin M., Space, Scale and State Strategy: Rethinking Urban and Regional Governance, „Progress in Human Geography” 1999, Vol. 23, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1191/030913299669861026.
 • Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, Socjologia.
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., Anty‑bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Warszawa 2013, Biblioteka Res Publiki Nowej.
 • Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4.
 • Rewers E., Post‑polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, Horyzonty Nowoczesności, t. 41.
 • Rewers E., W poszukiwaniu polskiej miejskości, czyli na czym polega specyfika naszej klasy kreatywnej?, [w:] Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, red. B. Łaciak, Gdańsk 2010, Wolność i Solidarność, nr 31.
 • Robinson J. A., Torvik R., White Elephants, „Journal of Public Economics” 2005, Vol. 89, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.05.004.
 • Sassen S., The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton 1991.
 • Sennett R., Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska, Gdańsk 1996, Z Pudełkiem.
 • Stanowisko III Kongresu Ruchów Miejskich w sprawie ustawy „Mieszkanie dla Młodych”, 13 X 2013, [online] http://kongresruchowmiejskich.pl/?p=942.
 • Swyngedouw E., Neither Global nor Local: „Glocalization” and the Politics of Scale, [w:] Spaces of Globalization. Reasserting the Power of the Local, red. K. Cox, New York 1997, Perspectives on Economic Change.
 • Toffler A., Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Warszawa 1997, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005, Cultura.
 • Turowski J., Modele urbanizacji a problemy rozwoju małych miast, „Studia Socjologiczne” 1988, nr 3.
 • Van Criekingen M., Decroly J.‑M., Revisiting the Diversity of Gentrification: Neighbourhood Renewal Processes in Brussels and Montreal, „Urban Studies” 2003, Vol. 40, nr 12, [online] http://dx.doi.org/10.1080/0042098032000136156.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c22d510d-b493-473d-a7c8-73bd28990bd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.