Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 161 | 153-161

Article title

Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy - ujęcie interpretatywne

Content

Title variants

EN
The Social and Civilization Factors Changing Modern Labour Market - Interpretative View

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The contemporary labour market is mosaic of diverse of bearings and action taken by both employers and employees. The abundance of factors shaping these behaviours and action, variables in the time, causes that the labour market should be described and analysed more as something, what "is happening" than as something, what "is". The study constitutes the attempt to pay attention for different perceiving of the labour market as well as is moving closer some of the social and civilization nature factors which are justifying its such a perception.

Keywords

Year

Volume

161

Pages

153-161

Physical description

Contributors

References

 • M. Kostera: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 15, za: T.S. Kuhn: Struktura rewolucji naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1964/1968.
 • B. Czarniawska: Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś. "Problemy Zarządzania" 2011, nr 2 (33), s. 17.
 • M. Fleischer: Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii kultury. W: Język w komunikacji. Tom 1. Red. G. Habrajska. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2001, s. 11.
 • L. Cichobłaziński: Mediator jako antropolog - podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. "Problemy Zarządzania" 2011, nr 2 (33), s. 66.
 • B. Czarniawska: Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Poltekst, Warszawa 2010, s. 16.
 • I. Lichniak: Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995, s. 9.
 • M. Kabaj: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Studium porównawcze. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 75-76.
 • F. Bylok: Cechy lokalnego rynku pracy w świetle literatury przedmiotu. W: Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań nad bezrobotnymi. Studium teoretyczno-empiryczne. Red. L. Milian. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, s. 9.
 • R. Elżbieta: Wsparcie w miejscu pracy a równowaga praca-życie pracowników. "Management" 2012, nr 1, s. 660-672.
 • S. Bevan, N. Isles, P. Emery, T. Hoskins: Achiving High Performence. CSR at the Heart of Business. The Work Foundation, The Virtuous Circle, Londyn 2004, s. 13.
 • The Ethical Employee. The Work Foudation&the Future Foundation, Londyn 2002, s. 4.
 • S. Bevan: Good Work, High Performance and Productivity. The Work Foundation, Londyn 2012, s. 8-13.
 • I. Brinkley, R. Fauth, M. Mahdon, S. Theodoropoulou: Is Knowledge Work Better For Us? Knowledge Workers, Good Work and Wellbeing. A Knowledge Economy Programme Report. The Work Foundation, London 2010.
 • S. Borkowska: Praca a życie pozazawodowe. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2004, s. 54.
 • A.M. Broadbridge, G.A. Maxwell, S.M. Ogden: Experiences, Perceptions and Expectations of Retail Employment for Generation Y. "Career Development International" 2007, Vol. 12, No. 6, s. 526.
 • L. Horner, A. Jones: Great Expectations. Understanding the Motivation of Young Workers. The Work Foundation, Londyn 2003, s. 11.
 • R. Harding: Re-inventing the Wheel. Productivity, Performance and People. www.theworkfoundation.com.
 • P. Sissons: The Hourglass and the Escalator. Labour Market Change and Mobility. The Work Foundation, Londyn 2011, s. 14-18.
 • A. Matuchniak-Krasucka: Kobiety na rynku pracy; fakty i mity. "Humanizacja Pracy" 2001, nr 3-4 (201-202), s. 33-50.
 • A. Karwińska, E. Cierniak-Szóstak: Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce. W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie. Red. K. Sosenka. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2007, s. 227-232.
 • J. Średnicka: Indywidualizacja i dyfuzja sieciowości. Refleksje nad przemianami społeczno- -kulturowymi w Polsce. "Problemy Zarządzania" 2011, nr 2(33), s. 98.
 • A. Słocińska, A. Czarnecka: Democratization of Knowledge and Knowledge Management as Challenges of Contemporary Human Resources Management. W: Proceedings of the International Conference of Human Resources 2012. Management-Leadership - Strategy - Competitiveness. Volume I, Godollo, Hungary, 14-15th June 2012, s. 222.
 • Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia. Red. E. Giermanowska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 11-18.
 • L. Hopkins, Ch. Levy: Simply the Best? Highly-skilled Migrants and the UK's Knowledge Economy. The Work Foundation, London 2012.
 • K. Wach: Europejski rynek pracy. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 20-25.
 • S. Bevan, N. Isles, M. Cowling, N. Tuner, L. Horner: Cracking the Performence Code. How Firms Succeed. The Work Foundation, Londyn 2005, s. 18-20.
 • L.C. Kaiser: Gender-job Satisfaction Differences Across Europe: An Indicator for Labour Market Modernization. "International Journal of Manpower" 2007, Vol. 28, s. 75-94.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2302a00-19d4-4c58-b0b9-2f62af80cda5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.