Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 2(29) | 119-137

Article title

Kapłan - szafarz Bożej miłości wśród dzieci i młodzieży

Authors

Content

Title variants

EN
Priest – a Minister of God’s Mercy among children and young people

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The ongoing Year of Mercy is the occasion to look at a priest performing religious functions among children and young people through the prism of his ministry in a confessional. Starting with the significance of the sacrament of penance as a source of personal priest’s development; the author of the article describes his mission as a confessor, as well as lists a priest’s duties. The author pays attention to the sacrament of penance as the way leading to the new evangelism in the face of the crisis in living this sacrament. The article contains the answer to the following question: what kind of confessor are people currently looking for’; it also shows the triple mission of a person called to fulfill religious tasks: priest – confessor – religious teacher.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

119-137

Physical description

Dates

published
2015-12-30

Contributors

References

 • Baniak J., Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej. Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce, Poznań 2000.
 • Benedykt XVI, Kapłan jest narzędziem miłosiernej miłości Boga, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 16.03.2007, „L’Osservatore Romano” 28 (2007) nr 6, wyd. pol., s. 29-30.
 • Benedykt XVI, «Kryzys» sakramentu pokuty jest wezwaniem przede wszystkim dla kapłanów, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, 11.03.2010, „L’Osservatore Romano” 31 (2010) nr 5, wyd. pol., s. 33-34.
 • Benedykt XVI, Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji, Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników, 9.03.2012, „L’Osservatore Romano” 33 (2012) nr 5, wyd. pol., s. 47-48.
 • Benedykt XVI, Sprawowanie Najświętszej Ofiary jest misją, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Dobrego Pasterza i święceń kapłańskich, 29.04.2012, „L’Osservatore Romano” 3 (2012) nr 6, wyd. pol., s. 19-21.
 • Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa!, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana, Warszawa 25.05.2006, „L’Osservatore Romano” 27 (2006) nr 6-7, wyd. pol., s. 15-17.
 • Chmielewski M., Kapłan jako penitent, „Roczniki Teologiczne” 1997, t. 44, s. 85-99.
 • Episkopat Polski, Kapłan kształtowany przez Słowo Boże, List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2011, http://www.cfd.sds.pl/?d=more,1068,175 (odczyt z dn. 29.02.2016 r.).
 • Franciszek, Idźmy na rozstaje dróg, Msza św. dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów (27.07.2013), „L’Osservatore Romano” 34 (2013) nr 10, wyd. pol., s. 17-18.
 • Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga, Kraków 2016.
 • Franciszek, Spowiedź nie jest sądem, ale doświadczeniem przebaczenia i miłosierdzia, Spotkanie z uczestnikami kursu dla spowiedników (28.03.2014), „L’Osservatore Romano” 35 (2014) nr 3-4 , wyd. pol., s. 38-39.
 • Franciszek, Żyjemy w epoce miłosierdzia, Spotkanie z kapłanami z diecezji rzymskiej (6.03.2014), „L’Osservatore Romano” 35 (2014) nr 3-4, wyd. pol., s. 29-32.
 • Gniady E., Kapłaństwo wezwaniem do życia w miłości dla misji, „Collectanea Theologica” 80 (2010) nr 3, s. 114-121.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (1984), w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I (1979-1995), Kraków 2006, s. 255-347.
 • Jan Paweł II, Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, Msza święta ze święceniami kapłańskimi, Lublin 09.06.1987, w: Jan Paweł II w Polsce 8-14 czerwca 1987, Trzecia pielgrzymka do Ojczyzny, Warszawa 1987, s. 40-43.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o for|macji kapłanów we współczesnym świecie (1992), w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I (1979-1995), Kraków 2006, s. 527-697.
 • Jeżyna K., Sakrament pokuty źródłem nowej ewangelizacji, „Roczniki Teologiczne” 2006, t. 53, s. 25-38.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (1994).
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan Sługa Bożego Miłosierdzia: wskazania dla spowiedników i kierowników duchowych (2011).
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa powołań (1990), Sandomierz 1991.
 • Kosmana I., Tożsamość kapłana w nauczaniu Benedykta XVI, „Homo Dei” 79 (2010) nr 2, s. 58-69.
 • Kostecki Z., Sakrament pokuty, Sandomierz 1963, s. 296-302.
 • Michalik A., Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro, cz. 2, Wybrane zagadnienia duszpasterskie, Tarnów 1997.
 • Misiurek J., Kapłan jako sługa Chrystusa i Kościoła, „Notitiae Unionis Apostolicae” 35 (1997), s. 20-34.
 • Nowak A., Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, w: A. Nowak, W. Słomka (red.), Dojrzałość chrześcijańska, „Homo meditans” t. 11, Lublin 1994, s. 45-64.
 • Nowak A., Posłuszeństwo Kościołowi świętemu fundamentem formacji kapłańskiej w świetle Jana Pawła II posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, „Roczniki Teologiczne” 1995, t. 42, s. 39-59.
 • Rusiecki M., Zadania prezbitera a jego dojrzałość osobowa (konferencja), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 6 (1997), s. 605-622.
 • Selejdak R., Kapłan penitentem i szafarzem sakramentu pokuty i pojednania, „Collectanea Theologica” 80 (2010) nr 1, s. 57-80.
 • Staniek E., Kapłańska codzienność, „Pastores” 1 (1998), s. 73-78.
 • Szymański J., Kapłan sługą sakramentalnego pojednania, „Ateneum Kapłańskie” 154 (2010), s. 249-260.
 • Wanat Z., Kapłan – spowiednik – sługa miłości potężniejszej niż grzech, „Teologia i Człowiek” 7-8 (2006), s. 271-288.
 • Wójtowicz W., Dekalog formatora: główne wskazania formacji podstawowej w świetle dokumentów Kościoła, Kraków 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c236eaa9-0512-42e5-bc01-3cc53543a817
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.