Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 491 | 264-272

Article title

Małe gospodarstwa rolne jako ekoinnowacyjny element rozwoju zrównoważonego obszarów nadrzecznych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Naturalnie funkcjonujące tereny łęgowe mają znaczne zdolności retencyjne, a dzięki temu stanowią ekoinnowacyjny element łagodzenia skutków zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie i susze. Zagospodarowanie tych terenów powinno zatem zachowywać naturalne zdolności retencyjne, dostarczać korzyści ekonomicznych, a jednocześnie sprzyjać społecznościom lokalnym. Celem badań przeprowadzonych w dolinie Wisłoka była identyfikacja percepcji powodzi i susz przez właścicieli małych gospodarstw oraz określenie ich skłonności do zmiany użytkowania terenów zalewowych. Rolnicy nie dostrzegają pozytywnego, użyźniającego wpływu powodzi, negatywne oddziaływanie podtopień bardziej podkreślane jest na gruntach ornych. Wpływ suszy oceniany jest jako mniejszy na użytkach zielonych niż na gruntach ornych. Mimo tego nie odnotowano skłonności do zamiany ich w trwałe użytki zielone, na których straty oceniane są na niższe.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23dc28a-4379-4fa2-9c97-7c9ff2ca8945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.