Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 469 | 225-233

Article title

Poziom wzorca rozwoju a wyniki porządkowania liniowego na podstawie danych o bezrobociu w powiatach województwa zachodniopomorskiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było sprawdzenie, w jakim stopniu poziom wzorca rozwoju wpływa na końcowy wynik uporządkowania i grupowania obiektów. W badaniu zastosowano cztery warianty wzorca rozwoju. Porządkowanie obiektów przeprowadzono, wykorzystując miarę syntetyczną zaproponowaną przez Z. Hellwiga, a grupowania obiektów dokonano stosując metodę trzech średnich. Następnie oceniono zgodność uporządkowania i grupowania obiektów, które uzyskano dla różnych poziomów wzorca rozwoju. Ponadto sprawdzono własności dyskryminacyjne obliczonych miar syntetycznych oraz określono wielkości odchyleń między wartościami porównywanych miar. Wskazano również przyczyny tych odchyleń. W badaniu wykorzystano dane dotyczące bezrobocia wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2015 r.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23e40b4-aa69-4835-9ece-d3daf695c0ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.