Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14 | 4 | 39-45

Article title

Scientific tourism. Self-realisation, dialogue-cultural and sacral dimensions

Content

Title variants

PL
Turystyka naukowa. Wymiary samorealizacyjne, dialogiczno-kulturowe i sakralne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Problem. The following study shows different dimensions of congress tourism. The authors present a case study of an international scientific conference with references to other conferences and the effort of showing some more general regularity, e.g. a ritual dimension. Methods. Empirical base is an experience of the first of authors in the field of active participation in 50 international scientific abroad conferences. In the logical order it is: Type of research – fieldwork; Type of a general method – case study; Type of data collecting – active participant observation, with references to other similar cases. In addition, a content analysis of the literature is used. The study was conducted from the perspective of anthropological-systemic theory of tourism, sociology of tourism and tourism concept of non-entertaining excursion. Results and conclusions. Scientific tourism is an interesting example of combining the features of several varieties of tourism. In addition to purely scientific purposes there are elements of congress tourism, transport, cultural, or religious. In the interpretation of this type of event tourism one must therefore take into account dimensions of self-realisation, dialogue-a cultural and religious one.
PL
Problem. Jest to opracowanie ukazujące zróżnicowane wymiary turystyki kongresowej. Autorzy przedstawiają studium przypadku jednej z międzynarodowych konferencji naukowych, z odniesieniami do innych konferencji i staraniem o ukazanie pewnych, bardziej ogólnych prawidłowości. Metody. Bazą empiryczną jest doświadczenie pierwszego z autorów w zakresie czynnego uczestnictwa w 50 zagranicznych, międzynarodowych konferencjach naukowych. Czyli jest to swego rodzaju obserwacja uczestnicząca i „badania terenowe”. Zastosowano metodę studium przypadku, z odniesieniami do innych, podobnych przypadków. Ponadto uwzględniono analizę treści literatury przedmiotu. Badania przeprowadzono z perspektywy antropologiczno-systemowej teorii turystyki, socjologii turystyki i koncepcji turystyki nierozrywkowej. Wyniki i konkluzje. Turystyka naukowa jest interesującym przykładem łączenia cech kilku odmian turystyki. Obok celów stricte naukowych występują tu elementy typowe dla turystyki kongresowej, miejskiej, kulturowej, lub także religijnej. W interpretacji tego rodzaju zdarzeń turystycznych należy więc uwzględniać ich wymiary samorealizacyjne, dialogicznokulturowe i sakralne.

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

39-45

Physical description

Contributors

  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
  • Wszechnica Świętokrzyska, Kielce (Poland)
  • Commission of Tourism, Idokan Poland Association, Gbely (Slovakia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c248b163-71ce-4925-8d2f-259934054a00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.