Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 21 | 367-369

Article title

Kopie poloników z archiwów ukraińskich i estońskich w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Authors

Content

Title variants

EN
Copies of Polonica from the Ukrainian and Estonian archives at the Central Archives of Historical Records

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
informacja o archiwalna o polonikach

Year

Issue

21

Pages

367-369

Physical description

Dates

published
2014-10-03

Contributors

  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa

References

  • Krochmal J., Elektroniczne repozytorium „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich” na stronie internetowej AGAD [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, t. 2, s. 341–346
  • Krochmal J., Polonika w zbiorach państw nadbałtyckich na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 17, 2010, s. 65–70
  • Krochmal J., Przekazanie mikrofilmów z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 15–16, s. 223–224
  • Nowak A., Polscy studenci na uniwersytecie w Dorpacie w latach 1802–1918, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 21, 2014, s. 129-135
  • http://agad.gov.pl/szukaj/?zbior=45 [dostęp: 2014-06-04].
  • http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/c02pol.xml [dostęp: 2014-06-04]
  • http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/elektroniczne_repozytoria.html [dostęp: 2014-06-04]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2512bde-7331-453b-ac7b-14c3d13ca13d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.