PL EN


2014 | 21 | 367-369
Article title

Kopie poloników z archiwów ukraińskich i estońskich w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Authors
Content
Title variants
EN
Copies of Polonica from the Ukrainian and Estonian archives at the Central Archives of Historical Records
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
informacja o archiwalna o polonikach
Year
Issue
21
Pages
367-369
Physical description
Dates
published
2014-10-03
Contributors
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
  • Krochmal J., Elektroniczne repozytorium „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich” na stronie internetowej AGAD [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, t. 2, s. 341–346
  • Krochmal J., Polonika w zbiorach państw nadbałtyckich na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 17, 2010, s. 65–70
  • Krochmal J., Przekazanie mikrofilmów z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 15–16, s. 223–224
  • Nowak A., Polscy studenci na uniwersytecie w Dorpacie w latach 1802–1918, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 21, 2014, s. 129-135
  • http://agad.gov.pl/szukaj/?zbior=45 [dostęp: 2014-06-04].
  • http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/c02pol.xml [dostęp: 2014-06-04]
  • http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/elektroniczne_repozytoria.html [dostęp: 2014-06-04]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2512bde-7331-453b-ac7b-14c3d13ca13d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.