Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 14 | 137-149

Article title

Badania archeologiczne, poszukiwanie zabytków, wydawanie pozwoleń na nie. Absurdy, wewnętrze sprzeczności, niekonsekwencje i braki w przepisach prawnych ich dotyczących oraz propozycje zmian

Authors

Content

Title variants

EN
Archaeological research, searching for artefacts, issuing the relevant permits. Absurdities, internal contradictions, inconsistencies, and deficiencies in the legal provisions and proposals for amendments

Languages of publication

PL

Abstracts

The article discusses legal regulations concerning archaeological research and searching for artefacts, including the requirements for issuing the relevant permits, funding for archaeological rescue excavations, and the issue of ownership of archaeological artefacts. The paper points out the inadequacy of many such regulations and their internal contradictions and inconsistencies. The proposed changes concern, among others: simplification of the procedure for issuing permits for archaeological research and searching for artefacts, restoration of the requirement to provide information on the persons who are to conduct the research in archaeological research permit applications, and increasing the possibility of rejecting such applications by Voivodeship Heritage Protection Officers, as well as the rules for archaeological research funding. Several changes to regulations on the ownership of artefacts, including those found during research and exploration, are suggested.

Journal

Year

Volume

14

Pages

137-149

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Archeologii UMCS w Lublinie

References

  • Cleere H. 1998. Racja bytu zarządzania dziedzictwem archeologicznym. W: Z. Kobyliński (red.), Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie. Warszawa: Generalny Konserwator Zabytków. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 20-35.
  • Florek M. 2015. Między teorią a praktyką. Ochrona dziedzictwa archeologicznego z perspektywy konserwatorskiej (na przykładach Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach). Raport 10, 235-239.
  • Florek M. 2018. Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast. Kurier Konserwatorski 15, 72-82.
  • Florek M. 2019. Kilka uwag o ustawowych definicjach zabytku archeologicznego i badań archeologicznych oraz ich konsekwencjach. Ochrona Zabytków (w druku).
  • Pruszyński J. 1989. Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Sabaciński M. 2017. Poszukiwania i własność zabytków oraz nagrody za odkrycia w świetle zmian przepisów w 2015 i 2016 roku. Kurier Konserwatorski 14, 35-40.
  • Trzciński M. 2007. Wokół definicji zabytku archeologicznego. Ochrona Zabytków 4, 111-116.
  • Trzciński M. 2014. Definicja zabytku archeologicznego – problemy i kontrowersje wokół stosowania prawa. W: K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 115-122.
  • Wrzosek J. 2017. Poszukiwania zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, w świetle obowiązujących przepisów. Uwagi archeologa. Kurier Konserwatorski 14, 41-45.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2615af3-c0d7-44e4-ab79-c5db16d2a6f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.