Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(26) | 54-80

Article title

Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gospodarowanie finansami samorządowymi jest procesem decyzyjnym, którego ważnym elementem staje się informacja. Aby decyzje były racjonalne, nie mogą być przypadkowe i podejmowane w sposób intuicyjny. Powinny opierać się na wiarygodnych i odpowiednio przetworzonych informacjach. Jednym z narzędzi oceny skuteczności działania JST jest analiza ekonomiczna, a szczególnie analiza wskaźnikowa. Z kolei audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. W dużej mierze audyt wewnętrzny jest postrzegany jako narzędzie zarządzania, podczas gdy jego sens ekonomiczny powinien być znacznie szerszy i skupiać się na racjonalizacji gospodarki finansowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny tego, czy audyt wewnętrzny prowadzony w gminach idzie w parze z osiąganiem korzystnych wartości wskaźników ekonomicznych, a tym samym racjonalizacją gospodarki finansowej JST. W tym celu przeprowadzono komparatywną analizę wskaźnikową gmin województwa opolskiego, które prowadzą audyt wewnętrzny i go nie prowadzą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy gminy, które prowadzą audyt wewnętrzny, osiągają lepsze wyniki ekonomiczne niż gminy, które audytu nie prowadzą

Year

Issue

Pages

54-80

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c26252d4-c756-4532-8103-855f3526f439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.