PL EN


2015 | 232 | 237-251
Article title

Produktywność pracy i koszty pracy jako determinanty chłonności zatrudnieniowej wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Labour productivity and labour costs as a determinants of the employment intensity of economic growth in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule uwagę skoncentrowano na badaniu zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym, zmianami popytu na pracę, produktywnością pracy i kosztami pracy w krajach Unii Europejskiej. Do grupy krajów, w których niskie stopy wzrostu gospodarczego (0,2%-0,6%) spowodowały wyraźne wzrosty zatrudnienia, należą w szczególności: Luksemburg, Wielka Brytania, Niemcy, Austria. Przyrosty całkowitych kosztów pracy w krajach transformujących swoje gospodarki są istotnie większe od przyrostów wydajności pracy. Dekompozycja kosztów pracy wskazuje, że koszty płacowe miały większy wpływ na całkowite koszty pracy niż klin podatkowy.
EN
In this paper, focuses on EU member countries, we investigated the relationship between the variables – real GDP growth rate, changes in labour demand, labour productivity and labour costs. The group of countries where low rates of economic growth (0.2%-0.6%) resulted in significant increases in employment are, in particular Luxembourg, the United Kingdom, Germany, Austria. Increase of total labor costs in transition economies are significantly higher than growth in labour productivity. Decomposition of labor costs indicates that wage and salaries costs have a greater impact on total labour costs than the tax wedge.
Year
Volume
232
Pages
237-251
Physical description
Contributors
References
  • Czyżewski A.B. (2003), Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzenie nowych miejsc pracy [w:] A. Noga (red.), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, PWE, Warszawa.
  • Góra M., Radziwiłł A., Sowa A., Walewski M. (2006), Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports, No. 64, Warsaw.
  • Kotlorz D. (2004), Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice.
  • OECD Employment Protection Database (2013). W
  • ąsowicz J. (2012), Intensywność zatrudnieniowa wzrostu gospodarczego w nowych krajach członkowskich UE-10 w latach 2003-2011 [w:] D. Kotlorz (red.), Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej, „Studia Ekonomiczne” nr 112, UE, Katowice.
  • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  • [www 2] www.oecd.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2691348-9b6e-4783-94a9-8ab064d4e3d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.