Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 74-79

Article title

Narracja jako sposób wyjaśniania organizacyjnej rzeczywistości oraz metoda wywierania wpływu

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Współczesne organizacje stoją przed trudnym wyzwaniem związanym z koniecznością utrzymania motywacji pracowników, którzy muszą radzić sobie z dużą niepewnością i adaptacją do ciągłych zmian w otoczeniu. Badacze skupiający się na funkcjonowaniu ludzi w organizacji wskazują na fakt, że coraz częściej i w coraz większym stopniu wysiłki managerów polegające na próbach wpłynięcia na pracowników postrzegane są przez tych ostatnich ze sporą dozą sceptycyzmu i widziane jako potencjalna manipulacja. W artykule zaproponowano wykorzystanie technik narracji narracje jako jednego ze środków, który może pozwolić na bardziej skuteczną i jednocześnie bardziej etyczną komunikację w organizacji (nie tylko na linii manager – podwładny). W artykule przedstawiono je jako naturalną dla ludzi formę wyjaśniania rzeczywistości, a także jako metodę wywierania wpływu. Ponadto dokonano analizy mechanizmów odpowiedzialnych za skuteczność narracji i na jej podstawie zaproponowano istotne kryteria, jakie powinna spełniać skuteczna narracja.

Journal

Year

Issue

Pages

74-79

Physical description

Contributors

 • Politechnika Gdańska

References

 • Allison, T.H., Davis, B.C., Webb, J.W., Short, J.C. (2017). Persuasion in crowdfunding: An elaboration likelihood model of crowdfunding performance. Journal of Business Venturing, 32(6), 707-725. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.09.002
 • Craig, R.T. (1999). Communication theory as a field. Communication Theory, 9(2), 119-161. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x
 • Czarniawska, B. (2011). Narrating organization studies. Narrative Inquiry, 21(2), 337-344. https://doi.org/10.1075/ni.21.2.12cza
 • Dailey, S.L., Browning, L. (2013). Retelling stories in organizations: Understanding the functions of narrative repetition. Academy of Management Review, 39(1), 22-43. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0329
 • Denning, S. (2011). The Leader's Guide to Storytelling: Mastering the Art and Discipline of Business Narrative. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Dryll, E. (2004). Homo narrans - wprowadzenie, W: E. Dryll, A. Cierpka (red.). Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: IP PAN.
 • Eshraghi, A., Taffler, R. (2015). Heroes and victims: Fund manager sensemaking, self-legitimation and storytelling. Accounting and Business Research, 45(6-7), 691-714. https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1081556
 • Fisher, W.R. (1984). Narration as a human communication paradigm: The case of public moral argument. Communication Monographs, 51(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/03637758409390180
 • Fisher, W.R. (1985). The narrative paradigm: An elaboration. Communication Monographs, 52(4), 347-367. https://doi.org/10.1080/03637758509376117
 • Fisher, W.R. (1994). Narrative rationality and the logic of scientific discourse. Argumentation, 8(1), 21-32. https://doi.org/10.1007/BF00710701
 • Gabriel, Y. (2000). Storytelling in Organizations: Facts, Fictions, and Fantasies. Oxford: Oxford University Press.
 • Gabryś, B.J. (2014). Terapeuta czy kontroler, czyli dominujący dyskurs w organizacji i przykład jego analizy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, 266-274. https://doi.org/10.15611/pn.2014.340.24.
 • Grant, A.M. (2008). The Significance of Task Significance: Job Performance Effects, Relational Mechanisms, and Boundary Conditions. Journal of Applied Psychology, 93(1), 108-124. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.1.108
 • Keller, C., Siegrist, M., Gutscher, H. (2006). The role of the affect and availability heuristics in risk communication. Risk Analysis, 26(3), 631-639. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2006.00773.x
 • MacLeod, C., Campbell, L. (1992). Memory Accessibility and Probability Judgments: An Experimental Evaluation of the Availability Heuristic. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6), 890-902. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.6.890
 • Martin, J., Feldman, M.S., Hatch, M.J., Sitkin, S.B. (1983). The Uniqueness Paradox in Organizational Stories. Administrative Science Quarterly, 28(3), 438-453. https://doi.org/10.2307/2392251
 • Pulizzi, J. (2012). The rise of storytelling as the new marketing. Publishing Research Quarterly, 28(2), 116-123. https://doi.org/10.1007/s12109-012-9264-5
 • Rhodes, C., Brown, A.D. (2005). Narrative, organizations and research. International Journal of Management Reviews, 7(3), 167-188. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2005.00112.x
 • Ricoeur, P. (1991). Narrative identity. Philosophy Today, 35(1), 73-81.
 • Riessman, C., Speedy, J. (2007). Narrative Inquiry in the Psychotherapy Professions: A Critical Review. W: D. Clandinin (red.), Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology (s. 426-456). California: Thousand Oaks. https://doi.org/10.4135/9781452226552
 • Schrum, K., Dalbec, B., Boyce, M., Collini, S. (2017). Digital storytelling: Communicating academic research beyond the academy. Innovations in Teaching & Learning Conference Proceedings, 9(1). https://doi.org/10.13021/G8ITLCP.9.2017.1807
 • Smith, P. (2012). Lead with a story: a guide to crafting business narratives that captivate, convince, and inspire. New York: American Management Association.
 • Sole, D., Wilson, D G. (1999). Storytelling in Organizations?: The power and traps of using stories to share knowledge in organizations. Training and Development, 53(3), 1-12.
 • Swap, W., Leonard, D., Shields, M., Abrams, L. (2015). Using Mentoring and Storytelling to Transfer Knowledge in the Workplace. Journal of Management Information Systems, 18(1), 95-114. https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045668
 • Trzebiński, J. (2001). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata (s. 17-42). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Tsoukas, H., Hatch, M.J. (2001). Complex thinking, complex practice: The case for a narrative approach to organizational complexity. Human Relations, 54(8), 979-1013. https://doi.org/10.1177/0018726701548001

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c26c9666-a7f2-4da3-9417-ddfda63684e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.