Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 47 | 65-82

Article title

Problematyka ekologiczna w prasie drugiego obiegu wydawniczego w latach 80. XX wieku (na przykładzie wybranych tytułów)

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Ecological issues in the clandestine press publications in the 1980s (on the basis of examples furnished by selected periodicals)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The text presents the basic statements concerning ecological issues published in the clandestine press that was functioning illegally in the People’s Republic of Poland in the 1980s. Initially such texts appeared relatively rarely but their frequency increased after the catastrophe in Chernobyl. The texts described the state of the natural environment – in fact, it was unanimously evaluated as very bad, one that borders on an ecological catastrophe, one that poses a threat to people’s lives and health. The blame for this state of affairs was put – also almost unanimously – on the existing system of the exercise of power and the activities of the authorities which realised an ideological project without taking into account people’s lives and health. Exerting pressure on the authorities was suggested above all as a possible remedy to the situation, although sometimes a statement was formulated that improvement requires the change of the existing system. One may claim the object of engaging ecological problems was not only to pursue the improvement of the state of the environment and to build ecological awareness but perhaps it was above all an expression of the criticism of the authorities, the criticism of the strategy of development that was embraced in the post-war period, the criticism of the activities that were engaged. The object of these texts was also to demonstrate that the existing system dismissed fundamental human rights and that it was in fact irreformable.

Journal

Year

Issue

47

Pages

65-82

Physical description

Contributors

References

 • A gdy Czernobyl płonął…, „KOS” nr 95 (1986).
 • A w Moskwie defilada…, „Czarnobyl” „KOS” nr 84 (1986) (dod).
 • Apel do Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Gdańskiego, „Informator Bieżący” (Bydgoszcz) nr 67 (1981).
 • Białecka M. OFS, Kraków – miasto ekologicznej klęski, „Ekolog Niezależny” nr 1 (1988).
 • Chrom truje powoli, „Tygodnik Mazowsze” nr 190 (1986).
 • Czarnobyl. Tymczasowe wyniesienie, „KOS” nr 96 (1986).
 • Wstyd, „KOS” nr 101 (1986).
 • Czy zaczniemy się ratować? Z raportu o stanie zagrożenia ekologicznego województwa opolskiego wydanego 17.II b.r. w Opolu przez TRR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, „KOS” nr 115/116 (1987).
 • Deklaracja ideowa, „KOS” nr 85 (1985).
 • Gospodarka… i zdrowie, „KOS” nr 77 (1986).
 • Huta truje miasto, „KOS” nr 109 (1987).
 • Jak do tego doszło?, „Czarnobyl” „KOS” nr 84 (1986) (dod.).
 • Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Inspekcji Sanitarnej NSZZ „Solidarność”, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 12.
 • Los człowieka radzieckiego, „KOS” nr 97/98 (1986).
 • Malessa Monika, Alarm dla Regionu nadmorskiego, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 12.
 • Nie możemy założyć rąk i czekać na biologiczną zagładę, „Ekolog Niezależny” nr 1 (1988).
 • Od Redakcji, „Wielkopolski Informator Ekologiczny” nr 3 (1987).
 • Od Redakcji, „Wielkopolski Informator Ekologiczny” nr 7/8 (1988).
 • Paszyński Aleksander, Trzy pomysły, co robić?, „Tygodnik Mazowsze” nr 198 (1987).
 • Polny Mateusz, Rolnikom należą się odszkodowania, „Tygodnik Mazowsze” nr 174 (1986).
 • Pomorski A., Rok temu w Czarnobylu, „KOS” nr 118 (1987).
 • Postulaty gospodarcze TKK, „Tygodnik Mazowsze” nr 141(1985).
 • Qui pro quo?! – czyli rzecz o ekologii, „Wielkopolski Informator Ekologiczny” nr 10 (1988).
 • Redakcja, „Serwis Ochrony Środowiska SOS” nr 1 (1988).
 • Redakcja, „Wielkopolski Informator Ekologiczny” nr 1 (1987).
 • Redakcja, „Wielkopolski Informator Ekologiczny” nr 2 (1987).
 • Stan klęski ekologicznej, „Tygodnik Mazowsze” nr 107 (1984).
 • Stanowisko Wielkopolskiego Seminarium Ekologicznego w sprawie energetyki jądrowej, „Wielkopolski Informator Ekologiczny” nr 2 (1987).
 • Stępczak Kazimierz, Atomowy gigant nad Wartą, „KOS” nr 105 (1986).
 • Śmiercionośny Konin, „Tygodnik Mazowsze” nr 201 (1987).
 • TKK, W związku z katastrofą w Czarnobylu, „Tygodnik Mazowsze” nr 170 (1986).
 • Trzy doby za późno, „Zagrożenie. Biuletyn Ekologiczny” nr 2 (1986).
 • Walczymy o życie, „KOS” nr 135 (1987).
 • Z łączki ekologicznej, „KOS” nr 94 (1986).
 • Zagrożenie ekologiczne, „Tygodnik Mazowsze” nr 44 (1983).
 • Zagrożenie ekologiczne Opolszczyzny, „Tygodnik Mazowsze” nr 202 (1987).
 • Zasady działania górnictwa węglowego, „Tygodnik Mazowsze” nr 59 (1983).
 • Żarcie po polsku (na podstawie wykładu dr. J. Salmonowicza „Żywność jako źródło zagrożenia” w trakcie Dni Ekologicznych oo. Dominikanów w Poznaniu), „Serwis Ochrony Środowiska SOS” nr 2 (1988).
 • Porozumienia „Okrągłego Stołu”, Warszawa 6 II – 5 IV 1989 (maszynopis powielony).
 • Polska 5 lat po sierpniu. Raport, [wstęp Lech Wałęsa], Londyn 1986.
 • Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
 • „SOLIDARNOŚĆ”, [on-line:] www.skpnszz.org. (31 V 2015)
 • Dehnel-Szyc Małgorzata, Stachura Jadwiga, Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991.
 • Litwińska Monika, WiP kontra PRL. Ruch „Wolność i Pokój” 1985-1989, Kraków 2015.
 • Martyn Waldemar, Ekologia w polityce, Zamość 2010.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c26cba4b-405e-4f4b-8a19-3a0e454fbb73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.