PL EN


2014 | 198 cz 2 | 155-169
Article title

Rola restrukturyzacji naprawczej w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The Role of Restructuring Repair in the Bankruptcy Process If an Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the age globalization companies are more often to operate under permanent crisis. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in crisis, so they should strive not only to recognize and overcome it, but also develop methods to prevent from it. The article presents repair restructuring in proceedings insolvency in reducing the effects of the enterprise crisis.
Year
Volume
Pages
155-169
Physical description
Contributors
References
 • Jakubecki A., Zedler F.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Nahotko S.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością. Podejście finansowe. AJG, Bydgoszcz 2003.
 • Niebieszczańska W.: Restrukturyzacja naprawcza szansą utrzymania na rynku przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. W: Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja. Red. P. Dec. SGH, Warszawa 2014.
 • Niebieszczańska W.: Postępowanie naprawcze oraz upadłościowe w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysu finansowego przedsiębiorstwa. W: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Red. A. Adamska, E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Niebieszczańska W.: Rola postępowania upadłościowego w procesie ograniczania negatywnych skutków kryzysu finansowego przedsiębiorstwa msp. W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Red. M. Kuczera. Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011.
 • Niebieszczańska W.: Wybrane metody ograniczania negatywnych skutków kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie. W: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno- -ekonomicznych. Tom 3. Red. M. Kuczera. Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2011.
 • Niebieszczańska W.: Finanse i rachunkowość. W: "Seminarium doktorantów. Edycja VIII. Zeszyty Naukowe". Red. D. Korenik. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. Red. E. Mączyńska. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Rochoń M.: Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Wydawnictwo Walkowska, Szczecin 2006.
 • Sletter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2001.
 • Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.
 • Witryna internetowa przedsiębiorstwa ADVADIS SA: www.advadi.com.
 • Witryna internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: www.gpw.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c26eb034-0824-4434-abd8-aff1ffa690dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.