Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 915 | 73-87

Article title

Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją

Title variants

EN
The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the era of the market economy, quality has become one of the most basic categories determining an organisation’s level of competitiveness. The complex, turbulent and demanding environment makes it necessary to adapt appropriately, while to restructure an organisation it is necessary to improve it systematically and to promote its adaptation to changes. The aim of the article is to show the process of creating pro-qualitative management at an organisation, which should be perceived as a determinant of the permanent success of an organisation understood as its ability to develop effective and efficient responses to identified needs and expectations that arise in its environment over the long term.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Bank J. [1997], Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Bińczycki B. [2010], Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych [w:] Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Borkowski P. [2008], Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. [2003], Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Daft R.L. [1991], Management, The Dryden Press, Chicago.
 • Drucker P.F. [1970], Technology, Management, Society, PAN Books, London.
 • Hamrol A., Mantura W. [2002], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Key J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kolman R. [2009], Kwalitologia – wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Kożuch B. [2008], Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Lisiecka K. [2002], Kreowanie jakości. Uwarunkowania – strategie – techniki, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Lotko A. [2013], Atrybuty jakościowe w zarządzaniu, „Problemy Jakości”, nr 4.
 • Łukasiński W. [2012], Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków.
 • Obłój K. [1995], Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Oleksyn T. [2009], Wyzwania ZZL związane z kryzysem i globalizacją [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, red. F. Blok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Penc J. [2008a], Encyklopedia zarządzania, Wydawnictwo WSSM, Łódź.
 • Penc J. [2008b], Zarządzanie w perspektywie. Ku nowemu paradygmatowi [w:] Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa.
 • PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 • Sikorski C. [2006], Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Skrzypek E. [2000], Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Stabryła A. [2011], Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 871, Kraków.
 • Szczepańska K. [2011], Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tyrańska M., Walas-Trębacz J. [2002], Formułowanie strategii produktu w firmie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Zieleniewski J. [1976], Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2701bd3-b742-49a4-b061-2892499d540e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.