PL EN


2016 | 1(43) | 111-117
Article title

Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

Authors
Title variants
EN
Bottled Water Consumption in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska wprowadziła wysokie unijne standardy obowiązujące dla jakości wody przeznaczonej do picia. W ciągu ostatnich lat jakość wody dostarczanej wodociągami wzrosła, a pomimo to spożycie wody butelkowanej w Polsce ciągle rośnie. Artykuł porusza kwestie spożycia wody butelkowanej i jej wpływu na środowisko przyrodnicze oraz wpisuje się w kontynuację zagadnienia związanego z jakością wody pitnej w Polsce. W tym celu przedstawiono dane odnośnie spożycia i jakości wody butelkowanej w Polsce w latach 2008–2013 oraz zmiany przepisów prawa w zakresie kwalifikowania wód butelkowanych w Polsce, które są wynikiem dostosowania naszego prawa do wymogów UE. Artykuł ma charakter badawczy. W pracy wykorzystano metodę analizy danych i porównań.
EN
Poland has introduced high EU standards for the quality of drinking water. In recent years, although the quality of water supplied via water supply systems has increased, the consumption of bottled water in Poland is still growing. This article first discusses the issues of consumption of bottled water and its impact on the environment and secondly it continues the discussion on drinking water quality in Poland. For this purpose, the article presents the data on the consumption and the quality of bottled water in Poland in the years 2008-2013 and shows the changes in the law on market eligibility of bottled waters in Poland, which followed the adaptation of laws to the EU requirements.
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Arnold E., Larsen J. (2006): Bottled Water: Pouring Resources Down the Drain. www.earth-policy.org, Earth Policy Institute, [dostęp: 2016.20.02], [@:] http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2006/update51.
  • Drewnowska B. (2013): Woda zdobywa rynek w Polsce. „Rzeczpospolita” z 2013.08.29.
  • Kulczycka J. (2015): Nie ma wody bez butelki? „Logistyka Odzysku”, nr 17 (4), s. 52–53.
  • Latour T. (2001): Kryteria oceny i wymagania dotyczące warunków produkcji i jakości wody w opakowaniach jednostkowych. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (9), s. 319–322.
  • Pasternak K. (2000): Biopierwiastki w praktyce medycznej. Lublin, Akademia Medyczna.
  • Respondek W., Traczyk I. (2007): Wody mineralne jako źródło wybranych składników mineralnych w diecie. „Standardy Medyczne”, nr 4 (1), s. 86–90.
  • Wojtaszek T. (2011): Rewolucja w wodach butelkowanych. „Środowisko”, nr 10 (442), s. 27–29.
  • Wosińska J., Koluch P. (2008): Wielka woda. „PRO-TEST”, nr 7/8 (79), s. 18–19.
  • Wybór wody. (2011): „PRO-TEST”, nr 12 (116).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2705d6a-c53c-48c2-bee0-260367ddaa9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.