Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 33 | 151-164

Article title

Kwestia rozumienia tekstu liturgicznego w twórczości Giovanniego Pierluigiego da Palestriny na przykładzie Credo z Missa Papae Marcelli

Content

Title variants

EN
The question of comprehension of the liturgical text in the works of Giovanni Pierluigi da Palestrina, illustrated with the example of Credo from Missa Papae Marcelli

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule analizie poddane zostało Credo ze słynnej Missa Papae Marcelli G.P. da Palestriny, która – według legendy – miała uratować muzykę wielogłosową przed usunięciem jej z kościołów. Problemem bowiem, który w kontekście muzyki sakralnej XVI wieku wysuwał się na plan pierwszy była kwestia rozumienia śpiewanego tekstu w dziełach chóralnych. Na przykładzie Credo Palestrina w mistrzowski sposób udowodnił, że tekst ordinarium i proprium missae może z łatwością dotrzeć do słuchaczy. Artykuł ukazuje, w jaki sposób kompozytor umiejętnie kształtuje poszczególne przebiegi wokalne każdego z głosów oraz w jak umiejętny sposób zachowuje czytelność śpiewanego tekstu. Przeprowadzona analiza pokaże, że w 6-głosowym Credo tylko niewiele ponad 21% to faktyczny sześciogłos.
EN
The main subject of the following article is the analysis of Credo from the famous Missa Papae Marcelli by G.P. da Palestrina, which, according to the legend, was supposed to have saved polyphonic music from its removal from the churches. The key issue of sacred music of the 16 century was the problem of comprehension of sung texts in choral compositions. In Credo, Palestrina perfectly proved that the text of Proper chants of the Mass and Ordinary chants of the Mass (ordinarium and proprium missae) can easily reach the audience. The article illustrates how the composer skillfully shapes particular vocal courses of each of melodic voices, and how he capably preserves comprehensibility of the sung text. The conducted analysis shall reveal that in the six‑voice Credo, the actual six‑voice composition constitutes slightly over 21 per cent.

Year

Issue

33

Pages

151-164

Physical description

Contributors

  • Szemud

References

  • Patalas A., hasło Palestrina, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. VII n-pa, red. E. Dziębowska, Kraków 2002, s. 289-318.
  • Hinz E., Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c272c41c-512d-49c5-b0f9-2c9ad2ababdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.