Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 1 | 93-106

Article title

Ekonomické rozhodnutí, nebo politická nutnost? Ekonomické aspekty znárodnění ve Velké Británii v letech 1945–1951

Content

Title variants

EN
An Economic Decision or Political Necessity? The Economic Aspects of Nationalization in Great Britain: 1945–1951

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie je věnována problematice státních zásahů. Na příkladu znárodnění výzkum poukazuje na dlouhodobé negativní důsledky, které se z pohledu ekonomické teorie s přerozdělením vlastnických práv ve prospěch státu pojí. Závěry práce jsou formulovány za pomoci spojení ekonomické teorie a historie. Příčiny a dopady přerozdělení vlastnických práv ve prospěch státu jsou analyzovány na případu znárodnění, které bylo realizováno ve Velké Británii labouristickou vládou v letech 1945–1951. Cílem výzkumu je poukázat na komplikovanost převodu majetku do státních rukou a upozornit na skutečnost, že ačkoliv většina státních zásahů do ekonomiky je ospravedlňována ryze ekonomickými argumenty, samotná rozhodnutí tato opatření realizovat vychází ve většině případů ze snahy dosáhnout politických cílů.
EN
The study deals with government interventions. Main objective is to discuss negative long-term consequences of nationalization. Conclusions are drawn by using the methods of economic theory and economic history. Causes and consequences of redistribution of property rights from private subjects to the state are analysed on the case of nationalization that was carried out in Great Britain during the years 1945–1951. The goal of research is to show that the transfer of property rights from private to state hands is complicated and to point out the fact that whole process is more based on political decisions than on economic arguments which are commonly used to justify the political aims.

Discipline

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

93-106

Physical description

Contributors

  • Department of Economic History University of Economics in Prague
  • Department of Economic History University of Economics in Prague
  • Department of Economic History University of Economics in Prague

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c27d577a-457d-4d19-91a0-992b115ee249
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.