Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(15) | 57-62 (6)

Article title

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ PREZYDENTA CHORWACJI

Content

Title variants

EN
PROCEEDINGSIN THE CASE OF THE CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF CROATIA

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of this study is the Croatian procedural regulations concerning the constitutional responsibility of the president. I try to answer the question of whether the Croatian legislator normalized the functioning of the institution in an appropriate manner.

Year

Issue

Pages

57-62 (6)

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rze-szowski, al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: ztppp@univ.rzeszow.pl

References

 • Arlović M. 2001, The Constitution of the Republic of Croatia, Tom 396 z Croatian legis-lation, Zagreb. Arlović M. 2003, Ustav Republike Hrvatske, Tom 395 z Zbirka pravnih propisa, Zagreb.
 • Bačić A. 2002, Komentar Ustava Republike Hrvatske, Split.
 • Bačić A. 2003, Komentar, Ustava Republike Hrvatske, Split.
 • Bačić A. 2004, Parlamentarno pravo – hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Split.
 • Bekavac I., Šeks V. 1999, Ustav Republike Hrvatske, Tom 344 z Zbirka pravnih propisa, Zagreb. Jankowski T. 2005, System polityczny Chorwacji [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin.
 • Karp J. 2005, Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu w Chorwacji [w:] Parlamenty państw europejskich, red. J. Czajowski, M. Grzybowski, Kraków.
 • Karp J., Grzybowski M. 2003, Sabor. Parlament Chorwacji, Warszawa.
 • Karp J., Grzybowski M. 2007, System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa. Krysieniel K. 2005, Chorwacja [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, Katowice.
 • Krysieniel K. 2007, System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów.
 • Składowski K. 2007, Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Chorwacji [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Gra-bowski, Warszawa.
 • Składowski K. 2010, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Chorwacji [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Gra-bowska, R. Grabowski, Toruń. Smerdel B., Sokol S. 2008, Ustavno pravo, Zagreb.
 • Zwierzchowski E. 1994, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c281b06d-4b1d-494d-af1a-2f708b10d8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.