Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(1) | 103-116

Article title

Grzech i kara złych duchów w kontekście ich niematerialnej natury. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu

Content

Title variants

EN
Sin and Punishment of Demons with regard to their immaterial nature. Approach of St Thomas Aquinas

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kary, które upadłe anioły ponoszą za odwrócenie się od Boga były zawsze tematem bardzo interesującym teologów. Jednak nie do końca zgadzali się oni odnośnie tego, na czym dokładnie owe kary miałyby polegać. Pośród autorów zajmujących się tym zagadnieniem szczególne miejsce należy się św. Tomaszowi z Akwinu. Jego rozważania dotyczące aniołów, ich natury i działań, były poważane do tego stopnia, że przyznano mu tytuł Doktora Anielskiego. W jego tekstach szczególnie jasno można zobaczyć w jak wielkim stopniu spekulacje na temat kary złych duchów zależą od tego, jak wcześniej została zidentyfikowana ich natura. Akwinata bardzo mocno podkreśla, że natura aniołów jest całkowicie niematerialna. Nie posiadają oni ani ciał, ani nawet nie możemy twierdzić, że w ich istocie jest jakaś postać materii. Św. Tomasz zauważa, że niematerialność natury sprawia, iż aniołowie posiadają bardzo wielką władzę nad rzeczywistością fizyczną, ale jednocześnie broni tezy, że choć nie są ograniczani przez materię, to jednak muszą przebywać w jakimś miejscu. Zgodnie z tymi poglądami grzech, który popełniły złe duchy także musi mieć czysto duchową naturę i z tej racji zostaje on zidentyfikowany jako grzech pychy i zazdrości. Rozważając skutki grzechu św. Tomasz twierdzi, że tylko w ograniczonym stopniu mógł on zniszczyć ich naturę, właśnie z racji jej niematerialności. Mimo to karą za odejście od Boga jest pewien rodzaj bólu, który, choć nie ma zmysłowej natury, jednak jest rzeczywisty i dotkliwy. Innym aspektem ich kary jest odebranie złym duchom możliwości swobodnego poruszania się, które jest nadnaturalnym ograniczeniem ich woli przez moc Boga.
EN
Punishment of the demons was always a problem of great interest among theologians, but they did not always agree about a nature of the punishment. One of the most important authors who wrote about the subject was St Thomas Aquinas. Because of his extensive analysis of the spiritual beings he was called Doctor Angelicus. In Aquinas’ texts we can clearly see that speculations on the punishment of demons strictly depend on understanding of their nature. St Thomas Aquinas underlines that the nature of angels is entirely immaterial. They do not have bodies and we even cannot claim that there is matter in their nature. Immateriality of angels causes in a great power over physical reality, but this does not mean that they exist totally independent of place. Mater does not constrain them, but they must exist in a certain place. According to those opinions sin of angels is considered as having immaterial nature and therefore identified as pride and envy. Considering the effects of sin of angels Aquinas claims that, regarding their immateriality, sin could destroy their nature only in certain aspect. Although punishment of demons is a limitation of their free will which is no match for a will of God. Firstly it is limited in achieving Supreme Good and happiness which causes a kind of spiritual pain. Secondly will of demons is restricted because God limits their free movement.

Journal

Year

Issue

Pages

103-116

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

References

 • św. Augustyn z Hippony. 1989. De Genesi ad litteram. (Opere di Sant’Agostino. t. IX/1: La Genesi alla lettera). Roma: Citta’Nuova Editrice.
 • Dillon, J. M. 1992. Solomon Ibn Gabirol’s Doctrine of Intelligible Matter. W: Goodman, L.E. (red.). Neoplatonism and Jewish Thought. Albany: State University of New York Press, s. 43–59.
 • Misiarczyk, L. 2007. Osiem „logismoi” w pismach Ewagriusza z Pontu. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.
 • Rogues, R. 1954. Denys l’Aréopagite. W: Dictionnaire de Spiritualité, t. XVIII –XIX. Paris: Beauchesne, s. 245–264.
 • Stępień, T. 2009. Nowe ujęcie natury aniołów w metafiz ycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu. „Studia Theologica Varsaviensia” 2: 167–182.
 • Stępień, T. 2010. Pseudo-Dioniz y Areopagita chrześcijanin i platonik. Polemiczne aspekty pism Corpus Dionysiacum w kontekście mowy św. Pawła na Areopagu (Dz 17, 22–31). Warszawa: Fronda.
 • św. Tomasz z Akwinu. 1888–1889. Pars prima Summae theologiae. Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, t. 4–5. Roma: Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide.
 • św. Tomasz z Akwinu. 1891–1892. Prima secundae Summae theologiae. Opera omnia (...), t. 6–7. Roma: Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide.
 • św. Tomasz z Akwinu. 1966–1998. Summa teologiczna, t. 1–35. Przekład zbiorowy Bełch, S. (red.). Londyn: Veritas.
 • św. Tomasz z Akwinu. 1975–1970–1972–1976. Quaestiones disputatae de veritate. Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 22. Roma: Editori di San Tommaso.
 • św. Tomasz z Akwinu. 1998. Kwestie dyskutowane o prawdzie. Tłum. Aduszkiewicz, A., Kuczyński, L. i Ruszczyński, J. Kęty: Antyk.
 • św. Tomasz z Akwinu. 2000. Quaestio disputata de spiritualibus creaturis. Opera omnia (…), t. 24/2. Cos, J. (red.). Roma–Paris: Éditions Du Cerf.
 • św. Tomasz z Akwinu. 2008. Dysputy problemowe o zmysłowości. O uczuciach. Tłum. Białek, A. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3059

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c282213d-e6d4-4ea3-8387-ef08d29ab132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.