Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11 | 4 | 192-206

Article title

Działanie, doświadczenie, wiedza. Wokół prac Harry’ego Collinsa

Authors

Content

Title variants

EN
Action, Expertise, Knowledge. On Works of Harry Collins

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W eseju recenzyjnym omawiam książki Harry’ego Collinsa i współautorów, które składają się na tak zwaną trylogię doświadczenia. Książki stanowią próbę teoretycznego uporządkowania wniosków z badań etnograficznych prowadzonych w ramach studiów nad nauką i techniką. Esej zestawia koncepcje Collinsa z propozycjami teoretycznymi Bruno Latoura i wskazuje potencjał ich zastosowań w obrębie badań jakościowych, szczególnie w ramach problematyki biegłości, doświadczenia i wiedzy ukrytej.
EN
The review essay discusses books of Harry Collins and co-authors (“trilogy of expertise”). The discussed works are attempts to sort out theoretical outcomes from the ethnographic studies done within Science and Technology Studies. The review essay collates these books with theoretical proposals of Bruno Latour, and pinpoints the potential of application these have within general qualitative research, especially in studies of craftsmanship, expertise, and tacit knowledge.

Year

Volume

11

Issue

4

Pages

192-206

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Abriszewski Krzysztof (2012) Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura. Kraków: Universitas.
 • Afeltowicz Łukasz (2012) Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Bijker E. Wiebe, Hughes Thomas P., Pinch Trevor (2012) The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Bloor David (1983) Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. London: Macmillan.
 • Callon Michel, Latour Bruno (1992) Don’t Throw the Baby Out With the Bath School! [w:] Andrew Pickering, ed., Science as a Practice and Culture. Chicago, London: University of Chicago Press, s. 343‒369.
 • Collins Harry (1974) The TEA Set: Tacit Knowledge and Scientific Networks. „Science Studies”, vol. 4, s. 165‒186.
 • Collins Harry (1985) Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. Chicago: University of Chicago Press.
 • Collins Harry (2004) Gravity’s Shadow: The Search for Gravitational Waves. Chicago: University of Chicago Press.
 • Collins Harry (2010) Tacit and Explicit Knowledge. Chicago: University of Chicago Press.
 • Collins Harry (2014) Are We All Scientific Experts Now? Cambridge: Polity Press.
 • Collins Harry, Yearley Steven (1992) Epistemological Chicken [w:] Andrew Pickering, ed., Science as a Practice and Culture. Chicago, London: University of Chicago Press, s. 369‒390.
 • Collins Harry, Kusch Martin (1998) The Shape of Actions: What Humans and Machines Can Do. Cambridge, London: MIT Press.
 • Collins Harry, Evans Robert (2002) The Third Wave of Science Studies. Studies of Expertise and Experience. „Social Studies of Science”, vol. 32, s. 235‒296.
 • Collins Harry, Evans Robert (2007) Rethinking Expertise. Chicago, London: University of Chicago Press.
 • Dreyfus Hubert (1992) What Computers Still Can’t Do. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Dreyfus Hubert, Dreyfus Stuart (1988) Mind Over Machine. New York: Free Press.
 • Fleck Ludwik (2014) Teoriopoznawcze rozważania nad historią odczynu Wassermana [w:] Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, red., Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 25‒46.
 • Hackett Edward J. i in. (2008) The Handbook of Science and Technology Studies. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Knorr-Cetina Karin (1981) Manufacture of Knowledge. New York: Pergamon Press.
 • Lamont Michèle (2010) How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Latour Bruno (2009) Polityka natury. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Latour Bruno (2010) Splatając na nowo to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków : Wydawnictwo Universitas.
 • Latour Bruno (2012) Wizualizacja i poznanie. Zrysowywanie rzeczy razem. „Avant”, t. 3, s. 207‒257.
 • Latour Bruno, Woolgar Steve (1986) Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Lynch Michael (1985) Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Norman Donald A. (1988) Design of Everyday Things. New York: Doubleday.
 • Polanyi Michael (1967) The Tacit Dimension. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Saldaña Johnny (2012) The Coding Manual for Qualitative Researchers. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
 • Sismondo Sergio (2011) An Introduction to Science and Technology Studies. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Sokal Alan, Bricmont Jean (2004) Modne bzdury. Warszawa : Prószyński i S-ka.
 • Star Leigh Susan (1991) Power, Technology, and the Phenomenology of Conventions: On Being Allergic to Onions [w:] J. Law, ed., A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology, and Domination. London, New York: Routledge, s. 26‒56.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c286695e-117a-4c8d-9ed8-8d821cc75eb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.