PL EN


2017 | 5 | 358-369
Article title

A case study for the design and development of pedagogical awareness in the teacher training master`s degree: didactic strategies and methodology

Content
Title variants
PL
Tworzenie i rozwój świadomości pedagogicznej podczas studiów nauczycielskich: strategie dydaktyczne i metodologia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Roughly speaking, the European Higher Education Area introduced substantial changes in the structure and development of new curricula. Particularly, when assuming the teaching-learning processes in the Master’s Degree, special attention needs to be carried out to the students’ achievements. Since 2010, the Faculty of Education in the University of Zaragoza implemented the Master in Teacher Training for High School Teachers. One of the main aims is to provide students with the necessary pedagogical knowledge, strategies and procedures to be able to develop professionally. We want to accompany in students’ development, the acquisition of teaching techniques and methodologies, including methodology specific for age of youth, the teachers will be working with. This issue was showed in presented text. The authors pictured, among others, the methods, activities and objectives designed to help students achieve the learning outcomes in the Master’s compulsory Module entitled “Context of the Teaching Task”.
PL
W zakresie Europejskiej Edukacji Wyższej zostały wprowadzone istotne zmiany, które wpłynęły na strukturę i rozwój nowej podstawy programowej. W szczególności w procesie kształcenia nauczycieli wyjątkową uwagę należy zwrócić na osiągnięcia studentów. Od 2010 roku Wydział Edukacji Uniwersytetu w Zaragozie wprowadził studia magisterskie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Główną uwagę zwrócono na zapewnienie studentom niezbędnej pedagogicznej wiedzy oraz znajomość strategii i procedur pozwalających im na osiągnięcie profesjonalnego rozwoju. Chcemy wspomagać rozwój studentów, zdobywanie wiedzy na temat technik nauczania oraz metodologii, w tym metodologii specyficznej dla wieku młodzieży, z którą nauczyciele będą pracować. Kwestię tę przybliżono w prezentowanym tekście. Autorzy przedstawili m.in. metody, techniki i narzędzia przydatne studentom, którzy zdobywają wiedzę podczas obowiąkowych zajęć realizowanych w module zatutyłowanym “Kontekst zadań nauczania”.
Year
Volume
5
Pages
358-369
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • University of Zaragoza
  • University of Zaragoza
References
  • Antúnez S., Claves para la organización de centros escolares (Hacia una gestión participativa y autónoma), ICE Universidad de Barcelona-Horsori, Barcelona, 1993. Apple MW. & Beane J.A., Escuelas democráticas, Morata, Madrid, 1997. Apple MW., Educación y poder, Paidós-MEC, Barcelona, 1987. Ball St.J., La micropolítica de la escuela (Hacia una teoría de la organización escolar), Paidós-MEC, Barcelona, 1989. Fernández M. & Terrén E., Repensando la organización escolar. Crisis de legitimidad y nuevos desarrollos, Akal, Madrid, 2008. Hatch M.J., Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, Oxford, 1997. Martín-Moreno Q., Desarrollo organizativo de los centros educativos basado en la comunidad, Sanz y Torres, Madrid, 1996. Piaget J., The psychology of the child, Basic Books, New York, 1972. Universidad de Zaragoza, Titulaciones, http://titulaciones.unizar.es/Masters-secundaria/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c28bc2b5-04cb-4049-91eb-331611833f25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.