PL EN


2017 | 499 | 141-150
Article title

Sprawność organizacji – konfrontacja dorobku teoretycznego i percepcji menedżerów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z podstawowych problemów ekonomii i zarządzania jest dyskusja nad istotą ocen opartych na kategoriach skuteczności i efektywności. Oba pojęcia są różnie interpretowane, najczęściej jako kategorie komplementarne. Razem odzwierciedlają problem syntetycznej oceny działań człowieka lub organizacji. Niejednokrotnie interpretowane są oddzielnie i z bardzo różnych punktów widzenia. Celem publikacji jest próba syntezy dorobku odnośnie do interpretacji kategorii związanych z ocenami organizacji. W artykule zaprezentowano podejścia teoretyczne w interpretacji efektywności i skuteczności. W publikacji zostaną też przedstawione wyniki badań preferencji menedżerów do różnych interpretacji skuteczności i efektywności. Badania przeprowadzono w ramach grantu NCN. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na preferencje do skuteczności jako kategorii związanej z oceną organizacji.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c28c0db1-9635-48d6-9553-7d06f464a506
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.