Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 489 | 78-89

Article title

Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono analizę liczby ludności i dostępności siły roboczej, zjawisko starzenia się i depopulacji w Polsce. Podjęto również próbę przedstawienia najważniejszych rozwiązań negatywnych zmian demograficznych na polskim rynku pracy oraz próbę określenia, czy można zminimalizować, zahamować albo odwrócić te tendencje. Większość państw wysoko rozwiniętych stoi obecnie wobec realnego kryzysu demograficznego związanego ze spadkiem liczby ludności (depopulacja) i starzeniem się społeczeństwa. W wyniku procesu starzenia zmieniają się relacje pomiędzy ludnością w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrastają tzw. współczynniki obciążenia i ma to wpływ na polski rynek pracy, dlatego szczególną uwagę zwrócono na tempo zmian demograficznych i starzenia się, co pozwoliło autorce zaprezentować kilka rozwiązań tych problemów.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c290472f-fd79-4914-ad70-33206b73b068
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.