PL EN


2017 | 18 |
Article title

Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej

Title variants
EN
THE COMPUTER PROGRAM IN THE LIGHT OF THE CASE LAW
Languages of publication
Abstracts
PL
Gwałtowny rozwój komputeryzacji przypada na drugą połowę XX w. Również w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku pojawiły się w ustawodawstwach wielu państw szczegółowe przepisy dotyczące programów komputerowych. Tendencja ta wymusza również coraz częstsze interwencje judykatury w zakresie interpretacji regulacji programów komputerowych. Także w Polsce orzeczenia dotyczące tej materii zaczęły się pojawiać od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W prezentowanym artykule autor dokonuje krótkiej analizy rozstrzygnięć dotyczących programów komputerowych, zwłaszcza w zakresie ich charakteru i elementów składowych.
EN
The rapid development of computing has come at the second half of 20th century. Back in the last century, we can see specific rules about computer programs. From this is born the need of a balanced position of jurisprudence about computer programs. Also in Poland in the 90’s we can see the regulations about computer program. This article describes regulations in the area of computer programs.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Brzozowska M., Prawo autorskie w administracji publicznej, Wrocław 2010.
  • Filipowicz T., Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych, Warszawa 2015.
  • Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
  • Gierszewski W., Ochrona programu komputerowego i jego eksploatacja w przedsiębiorstwie, www.web.gov.pl/e-punkt_pr_aut_i_dobra_osobiste/308_1021.html (dostęp 9.09.2016).
  • Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010.
  • Kurczab D., Rozumienie pojęcia „program komputerowy” przez sądy. Analiza na przykładzie wyroków sądów polskich i ETS, w: Sądowe stosowanie prawa, Katowice 2014, s. 133.
  • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015.
  • Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c290ce40-e380-46ce-81f2-cc36463aa03a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.