Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 101-120

Article title

Motywacja jako czynnik zarządzania

Authors

Content

Title variants

EN
Motivation as a managment factor

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem nadrzędnym każdej organizacji biznesowej jest pomnażanie zysków firmy poprzez stały jej rozwój, zwiększenie efektywności oraz utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest wielkością posiadanego kapitału finansowanego oraz w równej mierze wielkością kapitału ludzkiego. Kluczowym zadaniem kierownika jest umiejętne wydobycie z każdego pracownika tego co w nim najlepszei najbardziej pożyteczne dla całej organizacji. Można to uczynić poprzez odpowiednie umotywowanie do wydajnego działania. System motywowanie w szerokim znaczeniu jest zbiorem instrumentów i narzędzi zarządzania, zaś kryterium doboru tych środków decyduje o skuteczności motywacyjnego oddziaływania na postawy pracowników.
EN
The most superior aim of each biznes organisation is increasing the company profits through its regular development,effectiveness and preserving the competiting position on the market. Success achievement is conditioned with the amount of the possessed financial capital and equally with the value of the human capital. The most essential duty of each manager isa skillfull extraction of the worker’s most useful features which are the best for the whole organisation. It can be done through appropriate motivation which leads to several efficient actions. The motivating system in a general meaning is a set of instruments and managment tools, therefore the criterion of taking these tools into consideration resolves about the effectiveness of the motivating infuence on each workers’ attitude.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c291b834-2d00-4ff4-9c8d-8bf6cc8d8ff1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.