PL EN


2019 | 2 | 111-124
Article title

PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE NA 2020 ROK

Content
Title variants
EN
FORECASTING OF LEVEL OF EMPLOYMENT IN THE ENTERPRISE SECTOR IN POLAND FOR 2020
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszony został problem z zakresu badania zależności pomiędzy zatrudnieniem, a wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, oraz próba przeprowadzenia prognozowania zatrudnienia w tysiącach na 2020 rok. Badania rozpoczęto od analizy danych rozpatrywanych dwóch szeregów czasowych pierwotnych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia w ujęciu dynamicznym. Do zbadania zależności posłużył wykonany model regresji wielorakiej. Szereg czasowy zatrudnienia w tys. został poddany prognozowaniu z wykorzystaniem modelu ARIMA.
EN
In this article the authors raise the issue regarding the study of the relationship between employment and salary in the enterprise sector in Poland, and an attempt to conduct the forecasting of employment in thousands for 2020. The research was initiated with the analysis of data of two original time series concerning employment and salary under examination dynamically. In order to study the relationship, the constructed multiple regression model was applied. The employment time series in thousands was forecast with the application of ARIMA model.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
111-124
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Politechnika Warszawska
  • Politechnika Warszawska
References
  • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
  • Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nieoczywiste i Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  • Kozicki B., Waściński T., Brzeziński M., Tomaszewski J., 2018, Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2018, nr 5, s. 332-34.
  • Kozicki B., Waściński T., Brzeziński M., Lisowska A., 2018, Cost forecast in a shipping company, “Transport means”, s. 1235-1241.
  • Kozicki B., 2018, Metodyka prognozowania zysku, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2018; 2(49), DOI: 10.5604/01.3001.0012.7142, s. 138-157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2941bf0-9dd9-460d-963e-97eb3ff78d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.