Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 213-227

Article title

Regionalne zróżnicowanie wydatków gmin na odnowę zabytków w Polsce

Content

Title variants

EN
Regional differentiation of commune expenditure on preservation of monuments in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
There is no doubt that the monuments are an important element of regional physical infrastructure, which are no longer seen as cost prohibitive souvenir previous eras, but may be an important factor in economic development. If monuments could play an important role in local development, their conservation and status must be steadily improving. And in this area there are necessary to incur expenditure on the renewal and protection within the framework of activities related to culture. The National Strategy for the Development of Culture indicates a very low expenditure on culture (Chapter 921) in Poland, which in comparison to other EU countries were about 9 times lower than in Denmark, 7.5 times lower than in France, four times smaller than Germany. This situation is even less favorable looking at the level of local government, including municipalities. Expenditure municipalities for the maintenance and protection of monuments should contribute to improve the preservation of cultural heritage. Therefore, the aim of this article is the analysis of public expenditure on renewal of monuments, made at the municipal level in Poland between 2001 and 2011 Particular attention was paid to the period of economic slowdown in the country, ie. after 2009, to confirm the hypothesis that economic growth affects the amount of expenditure on renewal of monuments in Poland at the municipal level. The article is divided into three parts. The first concerns the theoretical issues related to the impact of economic growth on the level and structure of public expenditure for purposes connected with the renewal of the national heritage and, consequently affecting the condition of the monuments themselves. The second part is an analysis of the level and structure of expenditure of municipalities in Poland for these purposes, with reference to the economic growth and the number of monuments. In the third part, a comparison between the situation in the study area in different regions of Poland in 2004 and 2011. Translated by Katarzyna Kubiszewska

Year

Issue

2

Pages

213-227

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska

References

 • Benhamou F., Thesmar D., Valoriser le patrimoine culturel de la France, Paryż 2011, http://arald.org/ressources/pdf/dossiersenligne/valoriser_le_patrimoine_culturel_de_la_france.pdf
 • Białynicka-Birula J., Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 680.
 • Broński K., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym: doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 706.
 • Castro M.F., Guccio C., Rizzo I., Public intervention on heritage conservation and determinants of heritage authorities’ performance: a semi-parametric analysis, “International Tax Public Finance” 2011, nr 18.
 • Della Torre S., Economics of Planned Conservation, [w:] Schmidt-Thomé K. (red), Integrating aims – Built heritage in social and economic development, Espoo 2010, http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526032849.pdf
 • Farneti G., del Sordo C., Levy Orelli R., Heritage assets in Italian local governments, “Conservation Science in Cultural Heritage” 2009, 9-I.
 • Hełpa-Liszkowska K., Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, vol. 1, nr 6 (255).
 • Hierro A.H., Fernández J.M., Conservación del patrimonio histórico en España. Análisis económico, [w:] Preservation of the Historical Heritage in Spain. An Economic Analysis, Madryt 2008, http://www.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-patri-edic-descarga-ecc3.PDF
 • Kołakowski T., Projekt turystycznego zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie województwa dolnośląskiego – efekty ekonomiczne i metody ich wyceny, materiały pokonferencyjne, V Konferencja Naukowa „Efektywność źródłem bogactwa narodów”, Wrocław 2012.
 • Kościelecki P., Kultura w regionach – analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 3.
 • Kozak M.W., Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 2.
 • Mateus A., Primitivo S., Caetano A., Barbado A., Cabral I., O Sector Cultural e Criativo em Portugal, Estudo para o Ministério da Cultura, [w:] The Cultural and Creative Sector in Portugal.
 • A Study on behalf of the Ministry of Culture, Lizbona 2010.
 • Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012.
 • Murzyn-Kupisz M., Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych, [w:] Szmygin B. (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa-Lublin 2009.
 • Murzyn-Kupisz M., Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 3.
 • Murzyn-Kupisz M., Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną, „Ochrona Zabytków” 2010, nr 1-4.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa 2001.
 • Rizzo I., Throsby D., Cultural heritage: economic analysis and public policy, [w:] Throsby D. (red.), Handbook of the economics of the arts and culture, Amsterdam 2006.
 • A study of the social and economic impacts and benefits of traditional farm building and drystone wall repairs in the Yorkshire Dales National Park, Countryside and Community Research Unit (CCRU) and ADAS, London 2007, http://www.englishheritage.org.uk/content/publications/publicationsNew/study-social-economic-impact-benefits-trad-farm-buildingdrystone-repairs-yorks-dales/YorkshireDale-Study.pdf
 • Economic Value of Ireland’s Historic Environment. Final report to the Heritage Council, Ecorys, Dublin 2010, http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Corporate/Economic_Evaluation_of_the_Historic_Environment_Ireland.pdf
 • Estudo das Indústrias Culturais e Creativas en Galicia e o Norte de Portugal, Agrupamento Europeu de Cooperaçâo Territorial Galiza – Norte de Portugal, Vigo 2011, http://www.addict.pt/fotos/editor2/estudo_icc.pdf
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.
 • The Cultural Heritage Blueprint, Creative & Cultural Skills, London 2008, http://www.museumsassociation.org/download?id=18398
 • The Economic Value of Independent Museum Sector, DC Research, London 2010, http://www.aim-museums.co.uk/downloads/2cef984a-dd70-11e1-bdfc-001999b209eb.pdf
 • http://www.mcksokol.pl/media/File/studium_folklorystyczne_do_pobrania/wrogalski15.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c29432b5-c73b-4639-8bc1-72c6359b4fc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.