Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 40 | 1 | 91-110

Article title

Sexual scripts in Polish and German adolescents

Content

Title variants

PL
Skrypty seksualne u młodzieży w Polsce i w Niemczech

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono analizę skryptów poznawczych opisujących dobrowolne interakcje seksualne u polskiej i niemieckiej młodzieży. Omówione zostały dwa rodzaje skryptów seksualnych – indywidualny, zawierający charakterystyczne elementy interakcji seksualnych z nowo poznanym partnerem nawiązujący do własnych standardów, reprezentacji umysłowych oraz doświadczeń, jak również ogólny, odnoszący się do grupy wiekowej jako całości. W pierwszej kolejności opisane zostały charakterystyczne cechy skryptów seksualnych młodzieży z Polski (n = 199). Ponadto analizowane były akceptowane społecznie role płciowe dotyczące kontaktów seksualnych, będące częścią skryptów seksualnych. Z uwagi na fakt, że skrypty seksualne powstają w procesie socjalizacji i kształtowane są m.in. przez normy kulturowe, przeprowadzona została analiza porównawcza skryptów seksualnych polskiej i niemieckiej młodzieży (próba niemiecka n = 269). Wyniki pokazały istotną statystycznie różnicę między skryptem indywidualnym i ogólnym wśród polskich respondentów i respondentek. Kolejne analizy wykazały, że zgodnie z założeniem, skrypty seksualne w próbie polskiej były nieco bardziej konserwatywne niż w próbie niemieckiej. W końcowej części rozdziału podjęta została dyskusja argumentująca zasadność różnicowania między indywidualnymi i ogólnymi reprezentacjami umysłowymi interakcji seksualnych, jak również próba przedstawienia aspektów mogących mieć wpływ na uzyskane różnice płciowe i różnice między polską a niemiecką młodzieżą.

Journal

Year

Volume

40

Issue

1

Pages

91-110

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Poczdamski

References

 • Abelson R. P. (1976), Script processing in attitude formation and decision making, [w:] Cognition and social behavior, red. J. S. Carroll, J. W. Payne, Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 • Alvarez M. J., Garcia-Marques L. (2008), Condom inclusion in cognitive representations of sexual encounters, Journal of Sex Research, 45, 358–370.
 • Alvarez M. J., Garcia-Marques L. (2011), Cognitive and contextual variables in sexual partner and relationship perception, Archives of Sexual Behavior, 40, 407–417.
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (2004), Sozialpsychologie, Pearson Studium, München.
 • Barlett F. (1932), Remembering: A study in experimental and social psychology, Cambridge University Press, Cambridge, England.
 • Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2010), Zahlen und Fakten. Die soziale Situation in Deutschland. Bevölkerung: Religionszugehörigkeit.
 • http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/145148/religionszugehoerigkeit [May 2014]
 • Carpenter L. M. (1998), From girls into women: Scripts for sexuality and romance in Seventeen magazine, 1974-1994, Journal of Sex Research, 35, 158–168.
 • Devine P. G., Elliot A. J. (1995), Are racial stereotypes really fading? The Princeton trilogy revisited, Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 1139–1150.
 • Diekman A. B., McDonald M., Gardner W. L. (2000), Love means never having to be careful: The relationship between reading romance novels and safe sex behavior, Psychology of Women Quarterly, 24, 179–188.
 • Eaton A. A., Rose S. (2011), Has dating become more egalitarian? A 35 year review using Sex Roles, Sex Roles, 64, 843–862.
 • Eaton A. A., Rose S. M. (2012), Scripts for actual first date and hanging-out encounters among young heterosexual Hispanic adults, Sex Roles, 67, 285–299.
 • Gagnon J. H., Simon W. (2005), Sexual conduct: The social sources of human sexuality (second edition), Aldine Transaction, New Brunswick, NJ, US.
 • Gańczak M., Boroń‐Kaczmarska A., Leszczyszyn‐Pynka M., Szych Z. (2005), Polish adolescents and their beliefs and attitudes to HIV/AIDS and sexual relationships, Sex Education, 5, 1–14.
 • Gilmartin S. K. (2006), Changes in college women’s attitudes toward sexual intimacy, Journal of Research on Adolescence, 16, 429–454.
 • Global Sex Survey (1999), Youth perspective, Durex, http://www.durex.com/en-jp/sexualwellbeingsurvey/documents/global_report_1999.pdf [January 2014].
 • Global Sex Survey (2001), Global survey into sexual attitudes and behaviors, Durex. http://www.durex.com/en-JP/SexualWellbeingSurvey/Documents/2001_Global_report_phase_1.pdf [Januray 2014].
 • Global Sex Survey (2005), Give and receive, Durex, http://www.durex.com/en-jp/sexualwellbeingsurvey/documents/gss2005result.pdf [January 2014].
 • Główny Urząd Statystyczny (2013), Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, GUS, Warszawa.
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyznania_religijne_stow_nar_i_etn_w_pol_2009-2011.pdf [May 2014]
 • Gomilschak M. (n.d.), Sexualität im interkulturellen Vergleich. Teil 1: Sexualverhalten. Teil 2: Einstellung zu Sexualität und Partnerschaft. „Family & Changing Gender Roles" Studie im Rahmen von "International Social Survey Programme" (ISSP, 1994/95). http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.uni-graz.at/~gomilsch/gr/mg.jpg&imgrefurl=http://www.uni-graz.at/~gomilsch/kontakt/kontakt.html&h=254&w=327&sz=13&tbnid=i4gMcfG-sWLGJM:&tbnh=90&tbnw=116&zoom=1&usg=__Dj8EoI-ZtVgFgKGyRUOs47LC24Y=&docid=5lmEGrx-9RwqIM&sa=X&ei=klbUUvKaCoel4gTTr4AI&ved=0CEwQ9QEwBA&dur=334 [January 2014].
 • Haslam S., Wilson A. (2000), In what sense are prejudicial beliefs personal? The importance of an in-group's shared stereotypes, British Journal of Social Psychology, 39, 45–63.
 • Heider J. D., Scherer C.R., Edlund J. E. (2013), Cultural stereotypes and personal beliefs About individuals with dwarfism, The Journal of Social Psychology, 153, 80–97.
 • Huesmann L. R. (1998), The role of information processing and cognitive schema in the acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior. [w:] Theories, research and implications for social policy. Human aggression, red. R. G. Geen, E. Donnerstein, Academic Press, San Diego, CA.
 • Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku: Studium badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Izdebski Z., Ostrowska, A. (2003), Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków, Muza S.A, Warszawa.
 • Jan Paweł II (1995), List do kobiet, Odczytany w Rzymie, 29 czerwca 1995.
 • Krahé B., Bieneck S., Scheinberger-Olwig R. (2004), Sexuelle Skripts im Jugendalter, Zeitschrift für Sozialpsychologie, 35, 241–260.
 • Krahé B., Bieneck S., Scheinberger-Olwig R. (2007a), Adolescents' sexual scripts: Schematic representations of consensual and nonconsensual heterosexual interactions, Journal of Sex Research, 44, 316–327.
 • Krahé B., Bieneck S., Scheinberger-Olwig R. (2007b), The role of sexual scripts in sexual aggression and victimization, Archives of Sexual Behavior, 36: 687–701.
 • Krahé B., Tomaszewska-Jedrysiak P. (2011), Sexual scripts and the acceptance of sexual aggression in Polish adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 8, 697-712.
 • Markle G. (2008), “Can women have sex like a man?”: Sexual scripts in Sex and the City, Sexuality & Culture, 12, 45–57.
 • Markus H. (1977), Self-schemata and processing information about the self, Journal of Personality and Social Psychology, 35: 63–78.
 • Marsiglio W. (1988), Adolescent male sexuality and heterosexual masculinity: A conceptual model and review, Journal of Adolescent Research, 3, 285–303.
 • Maticka-Tyndale E., Herold E. S., Mewhinney D. (1998), Casual sex on spring break: Intentions and behaviors of Canadian students, Journal of Sex Research, 35, 254–264.
 • McCabe J., Tanner A. E., Heiman J. R. (2010), The impact of gender expectations on meanings of sex and sexuality: Results from a cognitive interview study, Sex Roles, 62, 252–263.
 • Metts S., Spitzberg, B. H. (1996), Sexual communication in interpersonal contexts: A script-based approach, [w:] Communication yearbook 19, red. B. R. Burleson, Sage, Thousand Oaks, CA, US.
 • Morgan E. M., Zurbriggen E. L. (2007), Wanting sex and wanting to wait: Young adults' accounts of sexual messages from first significant dating partners, Feminism & Psychology, 17, 515–541.
 • Morr Serewicz M. C., Gale E. (2008), First-date scripts: Gender roles, context, and relationship, Sex Roles, 58, 149–164.
 • Napora E. (2005), Skrzydła i korzenie, Niebieska Linia, 2: 13–18.
 • Pietrzak J., Mikołajczak M. (2011), Religia a legitymizacja nierówności płciowej w Polsce, [w:] Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, red. M. Kofta M. Bielewicz, PWN, Warszawa.
 • Ratzinger J., Amato A. (2004), List do biskupów Kościoła Katolickiego o współpracy mężczyzn i kobietw Kościele i świecie, Odczytany w Rzymie, 31 lipca 2004.
 • Rose S., Frieze, I. H. (1993), Young singles' contemporary dating scripts, Sex Roles, 28, 499-509.
 • Sakaluk J. K., Todd L. M., Milhausen R., Lachowsky N. J., & Undergraduate Research Group in Sexuality (URGiS) (2014), Dominant Heterosexual Sexual Scripts in Emerging Adulthood: Conceptualization and Measurement, The Journal of Sex Research, 51, 516-531.
 • Schank R., Abelson R. (1977), Scripts, plans, goals, and understanding: An inquiry into human knowledge structures, Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 • Sedikides C., Gaertner L., Toguchi Y. (2003), Pancultural self-enhancement, Journal of Personality and Social Psychology, 84, 60–79.
 • Simon W., Gagnon J. H. (1986), Sexual scripts: Permanence and change, Archives of Sexual Behavior, 15, 97–120.
 • Simon W., Gagnon J. H. (1987), Sexual scripts approach, [w:] Theories of Human Sexuality, red. J. H. Geer, W. T. O'Donohue, Routledge, New York, London.
 • Suvivuo P., Tossavainen K., Kontula O. (2010), "Can there be such a delightful feeling as this?" Variations of sexual scripts in Finnish girls’ narratives, Journal of Adolescent Research, 25, 669–689.
 • The Face of Global Sex (2012), First sex. Using a condom and its impact on future behaviour, Durex, http://www.durexhcp.co.uk/news/durex-network.php [January 2014].
 • Ullman S. E., Najdowski C. J. (2011), Vulnerability and protective factors for sexual assault, [w:] Violence against women and children, Vol 1: Mapping the terrain, red. J. W. White, M. P. Koss, A. E. Kazdin, American Psychological Association, Washington, DC US.
 • Weinstein N. D. (1980), Unrealistic optimism about future life events, Journal of Personality and Social Psychology, 39, 806–820.
 • Weinstein N. D., Marcus S. E., Moser R. P. (2005), Smokers' unrealistic optimism about their risk, Tobacco Control, 14, 55–59.
 • Wróblewska W., Strzelecki P., Matysiak A. (2003), Kodeks obyczajowości seksualnej wśród młodzieży na podstawie badania "Zachowania i postawy studentów w sferze seksualnej", [w:] System wartości a procesy demograficzne, red. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak, I Kongres Demograficzny w Polsce, NOMOS, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c296d90e-cb70-44cf-917a-e9672c4eb157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.