Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (795) | 37-50

Article title

Indywidualne cechy pracowników a satysfakcja ze świadczeń pozapłacowych

Authors

Title variants

EN
Individual Characteristics of Employees and their Satisfaction from Benefits

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem prezentowanej pracy jest odpowiedź na pytanie, jak z satysfakcją z swiadczeń pozapłacowych wiążą się indywidualne charakterystyki pracowników oraz otzrzymywanie przez pracowników konkretnych świadczeń. przeprowadzone wśród pracowników przedsiebiorstw różnej wielkości i własności kapitału badania kwestionariuszowe (N=1043) ujawniły iż pozytywnymi predyktorami satysfakcji z świadczeń pozapłacowych są: poziom autonomii w wyborze świadczeń pozapłacowych oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, negatywnym predyktorem jest calkowity staż pracy. Zajmowane stanowisko oraz płeć nie wykazywały istotnego związku z poziomem satysfakcji z świadczeń pozapłacowych. Wykazano także, iż z satysfakcją z świadczeń pozapłacowych wiąze się otrzymywanie: specjalistycznej opieki medycznej, szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe, możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych, możliwości pracy z domu, ubezpieczenia na życie, dofinansowania wypoczynku. Predyktorami satysfacji z świadczeń pozapłacowych nie było otrzymywanie: telefonu służbowego do użytku prywatnego, komputera służbowego do użytku prywatnego, szkoleń językowych, elastycznego czasu pracy i podstawowej opieki medycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że systemy świadczeń pozapłacowych powinny być dostosowane do stażu pracy i wynagrodzenia pracowników oraz umozliwiać samodzielny wybór pożądanych świadczeń.
EN
The main aim of this study is to answer the question of how the individual characteristics of the employees and specific benefits are related to benefits satisfaction. The conduced research study (N=1043) have revealed theat positive predictors of benefits satisfactions are: the level of autonomy in choosing benefits and the salary level, a negative predictor of benefits satisfaction is a total tenure. Position and sex show no significant relationship with benefits satisfaction. Among specific benefits, predictors of satisfaction are: specialized medical care, professional skills trainings, opportunities to partecipate in sports activities, work from home, life insurance, financing vacation. Benefits such as: business phone for personal use, business computer for personal use, language training, flexible working hours and basic medical care have shown no relationships with benefis satisfaction. The results suggest that the benefits systems should be adapted to the employees' tenure and pay level, and give them the autonomy in selections of the desired benefits.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c297a790-88d6-42c7-bccd-f0634b71b8a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.