PL EN


2017 | 67 | 129-151
Article title

Graficzne przedstawienie przemocy w Quarante tableaux Jeana Perrissina i Jacques’a Tortorela

Authors
Content
Title variants
EN
The Graphic Representation of Violence in Quarante Tableaux by Jean Perrissin and Jacques Tortorel
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niemieckojęzyczny egzemplarz albumu znanego dziś pod skróconym tytułem Quarante tableaux znalazł się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej za sprawą daru Jana Ponętowskiego, który w 1592 roku przekazał swą kolekcję krakowskiej Alma Mater. Wśród cennych bibliofilskich dzieł znalazł się także zbiór rycin przygotowany i wydany w Lyonie w 1570 roku przez Jeana Perrissina i Jacques’a Tortorela. Przedstawia on wydarzenia z czasów pierwszych wojen religijnych toczonych we Francji w latach 1559–1570. Celem niniejszej pracy jest interpretacja wybranych grafik z tego zbioru pod względem zastosowanych przez artystów metod wizualizacji przemocy. Analizie poddana została kompozycja aktu przemocy, komplementarność tekstu legendy względem strony graficznej, relacje między ofiarami i oprawcami, sakralizacja bądź desakralizacja miejsca kaźni i różnice w ukazaniu przemocy hugenotów względem katolików i vice versa.
EN
The German-language copy of the album which is today known under the short title Quarante tableaux found its way to the Jagiellonian Library thanks to Jan Ponętowski, who in 1592 made a donation of books to Cracow’s Alma Mater. Among numerous valuable bibliophilic works, Ponętowski’s collection includes a set of engravings – prepared and published by Jean Perrissin and Jacques Tortorel in Lyon in 1570 – illustrating the events of the first religious wars fought in France during the years 1559-1570. The aim of this article is to interpret selected graphics from this collection in terms of the artistic visualization of violence. The analysis covers the composition of an act of violence, the complementarity between the text of the legend and its illustrations, the relations between the victims and the perpetrators, the sacralisation or desacralisation of the place of execution as well as the differences in the manner of illustrating the violence of the Huguenots towards the Catholics and vice versa.
Year
Volume
67
Pages
129-151
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2a2c045-b8e3-41af-b9d2-6b6166fcb133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.