Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 67 | 129-151

Article title

Graficzne przedstawienie przemocy w Quarante tableaux Jeana Perrissina i Jacques’a Tortorela

Authors

Content

Title variants

EN
The Graphic Representation of Violence in Quarante Tableaux by Jean Perrissin and Jacques Tortorel

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niemieckojęzyczny egzemplarz albumu znanego dziś pod skróconym tytułem Quarante tableaux znalazł się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej za sprawą daru Jana Ponętowskiego, który w 1592 roku przekazał swą kolekcję krakowskiej Alma Mater. Wśród cennych bibliofilskich dzieł znalazł się także zbiór rycin przygotowany i wydany w Lyonie w 1570 roku przez Jeana Perrissina i Jacques’a Tortorela. Przedstawia on wydarzenia z czasów pierwszych wojen religijnych toczonych we Francji w latach 1559–1570. Celem niniejszej pracy jest interpretacja wybranych grafik z tego zbioru pod względem zastosowanych przez artystów metod wizualizacji przemocy. Analizie poddana została kompozycja aktu przemocy, komplementarność tekstu legendy względem strony graficznej, relacje między ofiarami i oprawcami, sakralizacja bądź desakralizacja miejsca kaźni i różnice w ukazaniu przemocy hugenotów względem katolików i vice versa.
EN
The German-language copy of the album which is today known under the short title Quarante tableaux found its way to the Jagiellonian Library thanks to Jan Ponętowski, who in 1592 made a donation of books to Cracow’s Alma Mater. Among numerous valuable bibliophilic works, Ponętowski’s collection includes a set of engravings – prepared and published by Jean Perrissin and Jacques Tortorel in Lyon in 1570 – illustrating the events of the first religious wars fought in France during the years 1559-1570. The aim of this article is to interpret selected graphics from this collection in terms of the artistic visualization of violence. The analysis covers the composition of an act of violence, the complementarity between the text of the legend and its illustrations, the relations between the victims and the perpetrators, the sacralisation or desacralisation of the place of execution as well as the differences in the manner of illustrating the violence of the Huguenots towards the Catholics and vice versa.

Year

Volume

67

Pages

129-151

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2a2c045-b8e3-41af-b9d2-6b6166fcb133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.