Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | Tom VII (XLVIII), fasc. B | 67-71

Article title

Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie

Title variants

EN
Late Palaeolithic flints from Suchacz, site 1 in NE Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
A set of lithic artefacts (29 pieces) worked in local erratic flint, reminiscent stylistically of Late Palaeolithic forms (bipolar blade cores, blades, flakes and tools - end scrapers, burins, a perforator, an end scrape -perforator, assorted leaf points) had surfaced during an excavation made in the early 1980s of a settlement of Rzucewo Culture at Suchacz, a village on the coast of the Vistula Lagoon near Elbląg, NE Poland. Like the rest of the material the flints subsequently were attributed to the Rzucewo Culture of the Late Neolithic. It now appears that due to mechanical causes the flints had become mixed up with the lithics of Rzucewo Culture, most of which are associated with the working of Pomeranian flint using the splintering technique. Basing on the results obtained from analysis of technology, typology and the material resource, the set has now been given a new attribution to the later stages of Sviderian Culture of the Boreal Period.

Keywords

Journal

Year

Pages

67-71

Physical description

Contributors

References

 • BAGNIEWSKI Z., 1999 Tanged-points and theproblem ofpalaeolithicsettlement in Pomerania [in:] Tanged points cultures in Europe, S.K. Kozłowski, J. Gurba, L.L. zaliznyak eds [Lubelskie Materiały Archeologiczne, vol. XIII], Lublin, p. 131-145.
 • CZEBRESZUK J., KOZŁOWSKA-SKOCZKA D., 2008, sztylety krzemienne na Pomorzu zachodnim, Szczecin.
 • EHRLICH B., 1934 Ein jungsteinzeitliches Dorf der schnurkeramiker in succase, Kr. Elbing, Altschlesien 5, p. 60-69.
 • EHRLICH B., 1936 Eine siedlungder jungsteinzeitlichen schnurkeramiker im Kreise elbing, Elbinger Jahrbuch 12/13, p. 43-98.
 • FISCHER A., 1989, Hunting with Flint-TippedArrows: Results andExperiences from PracticalExperiments [in:] The Mesolithic in Europe. Papers presented at the Third International Symposium, C. Bonsall ed., Edinburgh, p. 29-39.
 • KAMIŃSKA J., SZYMCZAK K., 1994, Patyna powierzchni zabytków krzemiennych jako wyznacznik chronologiczny, Swiatowit 39, p. 215-223.
 • KAMIŃSKA-SZYMCZAKJ., 2008 wyniki badań wybłyszczenia zabytków krzemiennych ze stanowiska Kraków Kokocice [in:] Młodsza epoka kamienia - wybrane znaleziska, J. Chochorowski ed. [YiaArchaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce], Kraków, p. 225-258.
 • KOBUSIEWICz M., 1999, Ludy łowiecko-zbierackiepółnocno-zachodniej Polski, Poznań.
 • KOLTSOV L.V., 1977 Finalnyjpaleolit i mezolit Juznoj i Yostocnoj Pribaltiki, Moskva.
 • MAZUROWSKI R.F., 1980 sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. elbląskie w 1980 r. (maszynopis w zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii UW), Warszawa.
 • MAZUROWSKI R.F., 1983, sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku I w miejscowości suchacz, gm. Tolkmicko, woj. elbląskie przeprowadzonych w roku 1983 r. (maszynopis w zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii UW), Warszawa.
 • MAZUROWSKI R.F., 1984, sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w okresie od 3 do 28 września 1984 roku na stanowisku I w suchaczu, woj. elbląskie, 1984 (maszynopis w zakładzie Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii UW), Warszawa.
 • MAZUROWSKI R.F., 1987, Nowe badania nad osadnictwem ludności kultury rzucewskiej w suchaczu, woj. elbląskie, w latach 1980-1983 [in:] Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-83, A. Pawłowski ed., Malbork, p. 141-163.
 • SCHILD R., 1975, Późny paleolit [in:] Prahistoria ziem polskich, vol. I. Paleolit i mezolit, W. Chmielewski, W. Hensel eds, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, p. 159-338.
 • SULGOSTOWSKA z., 2008 Szczególna pozycja krzemienia czekoladowego wśród społeczności między Odrą, Dźwiną i Dniestrem u schyłku paleolitu i w późnym mezolicie [in:] Krzemień czekoladowy w pradziejach, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach, vol. 7, W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński eds, Warszawa-Lublin, p. 151-170.
 • SZYMCZAK K., 1995, Epoka kamienia polski północno-wschodniej na tle środkowoeuropejskim, Warszawa.
 • SZYMCZAK K., 1999 Late palaeolithic cultural units with tangedpoints in North eastern poland [in:] Tanged points cultures in Europe, S.K. Kozłowski, J. Gurba, L.L. zaliznyak eds [Lubelskie Materiały Archeologiczne, vol. XIII], Lublin, p. 93-101.
 • zACHOWICz J., MIOTK-SzPIGANOWICz G., 2008 Historia zalewu wiślanego w świetle nowych badań palinologicznych [in:] Polska Północno-Wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko, A. Wacnik, E. Madeyska eds [Botanical Guidebooks, vol. 30] Kraków, p. 229-244.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2a347bb-18a3-4db2-a26a-60125563f2f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.