PL EN


2014 | 3/2 | 305-314
Article title

Wybrane zagadnienia dotyczące akumulacji i reprodukcji majątku gospodarstw rolnych w Polsce w świetle wyników rachunkowości rolnej (FADN)

Content
Title variants
EN
Selected Issues Relating to Accumulation and Reproduction of Assets of Farms in Poland in the Light of the Results of Agricultural Accounting (FADN)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main objective of this paper is to identify the processes of accumulation and reproduction of fi xed assets on farms in Poland. In the analyzed period (2004–2011) there was considerable scope for diversifi cation of the agricultural situation in the case of accumulation in different years. The activity of the surveyed farms in terms of reproduction depends on their economic size of the economy. The most favorable situation, was in farms with size of 50–500 thousand EURO value of standard production, which indicates their signifi cant opportunities growth.
Year
Issue
3/2
Pages
305-314
Physical description
Contributors
References
  • Czyżewski A., Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej, „Ekonomista” 1986, nr 4–5. Grabowski S., Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych, PWRiL, Warszawa 1991. IERiGŻ, FADN, Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN. Wyniki standardowe, IERiGŻ, Warszawa 2013. Nowak P., Reprodukcja majątku trwałego zasobu własności rolnej skarbu państwa (na przykładzie oddziału terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995–2008), „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2008, no. 2. Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, MRiRW (materiały informacyjne), Warszawa 2013. Woś A., Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988–1998, IERiGŻ, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2a44f88-7aa3-4785-88b8-bc04fff50c5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.