Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 3 | 35-58

Article title

Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Content

Title variants

EN
Territorial Diversification of Unemployment in Poland as An Element of Company Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasadniczym celem artykułu jest przestrzenno-czasowa analiza stanu i struktury bezrobocia w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Analizie poddano zmiany w czasie podstawowych wskaźników charakteryzujących rozkłady bezrobotnych z punktu widzenia różnych cech demograficzno-społecznych, takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy osób bezrobotnych. W drugiej części opracowania zbadano podobieństwo województw ze względu na zjawisko bezrobocia, które można opisać za pomocą wielu cech jednocześnie. Wykorzystano przy tym metody wielowymiarowej analizy porównawczej tzn. metodę Warda, metodę k-średnich oraz taksonomię wrocławską. Dynamikę poziomu bezrobocia z uwzględnieniem podstawowych cech demograficznych i społecznych oraz analizę taksonomiczną przeprowadzono dla skrajnych lat badanego okresu tj. 2008 i 2012.

Keywords

Year

Volume

4

Issue

3

Pages

35-58

Physical description

Contributors

 • Prof. UE, dr hab., Katedra Rynku Pracy, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 14,
 • Prof. UE, dr hab., Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
 • Prof. zw. dr hab., Katedra Metod Statystyczno-Matematycz-nych w Ekonomii, Wy-dział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice

References

 • 1. Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E. (2011), Metody jakościowe i ilościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • 2. Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W. (2010), Dillemas of Polish Labour Market at The Globalization Time w: Мир и Россия: Регионализм в условях глобализации, Moskwa.
 • 3. Balcerowicz M. (2010), Labour Market in Baltic Countries — The Current Condition and Prospects of Changes, w: „Econometrics. Forecasting Research Papers of Wrocław University of Economics” No. 28.
 • 4. Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E. (2010), Aktywność ekonomiczna starzejących się społeczeństw krajów nadbałtyckich UE, w: Pięciolecie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Kotlorz D. (red.), Prace Naukowe w Katowicach, Katowice.
 • 5. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania (2003), Dziechciarz J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 6. Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawa, dostępny na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14076_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 19.04 2013.
 • 7. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • 8. Sojka E. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w ujęciu statystycznym, w: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Kotlorz D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2a565f2-fe00-48f5-853c-a098063b7912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.