Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 (R. XIV) | 1(55) | 207-243

Article title

Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń

Authors

Content

Title variants

EN
Study towards change. Integration and resistance of Roma families towards evictions policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska nie jest przygotowana na przyjęcie imigrantów. W świetle prawa Romowie rumuńscy nie stanowią polskiej mniejszości etnicznej, ani też ich sytuacja nie kwalifikuje ich do uzyskania statusu uchodźcy. Polskie prawo segreguje Romów rumuńskich, spychając ich na margines i w skrajne ubóstwo. Obecne przepisy faworyzują pożądanych ekonomicznie imigrantów, a tych niepożądanych wyrzucają poza system. Taka polityka prowadzi do skrajnego ubóstwa, patologizacji i wykluczenia. Wykluczenie budzi społeczny opór i wytwarza taktyki oporu. Opisane wydarzenia są próbą połączenia badania w działaniu z walką z wykluczeniem.
EN
Poland is not prepared to receive immigrants. Under Polish law, Romanian Roma are not a polish ethnic minority. Their situation also does not qualify them for refugee status. Polish law segregates Romanian Roma, pushing them to the bottom of society and in extreme poverty. Current legislation favours economically desirable immigrants and pushes undesirable immigrants beyond the system. This policy leads to extreme poverty, pathologization and exclusion. Exclusion raises social resistance and creates resistance tactics. The events described in this paper are an attempt to connect action research with the fight against exclusion.

Issue

Pages

207-243

Physical description

Dates

published
2015-03-30

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Afeltowicz Ł., Pietrowicz K. (2009), Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne?, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1.
 • Agamben G. (2008), Homo Sacer, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Arendt H. (2008), Korzenie totalitaryzmu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Arendt H. (2010), Eichmann w Jerozolimie, Znak, Kraków.
 • Horkheimer M. (2007), Krytyka instrumentalnego rozumu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Horkheimer M., Adorno T.W. (2010), Dialektyka Oświecenia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Haraway D. (1988), Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy, THINK THANK FEMINISTYCZNY http://www.ekologiasztuka. pl/pdf/f0062haraway1988.pdf, data pobrania: 22.11.2014.
 • Jakoubek. M. (2010), Przyczyny „romskiej” przestępczości, „Studia Romologica” nr 3, Bartosz A. (red.), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów.
 • Lewin K. (2010), Badania w działaniu a problemy mniejszości, [w:] Badania w działaniu, Cervinkowa H., Gołębniak B.D. (red.), Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
 • Latour B. (2013), Nadzieja Pandory, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Mniejszości bez praw. Imigranci Romscy w Polsce, http://www.rozbrat.org/images/pdf/romowie-broszura.pdf, data pobrania: 22.11.2014.
 • Okely J. (2011), Analfabetyzm a walka o wolność, [w:] Dialaog Pheniben, nr 4, Talewicz-Kwiatkowska J. (red.), Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim.
 • Prawa człowieka TERAZ! Prawa Romów TUTAJ! Wezwanie do działania dla Unii Europejskiej, http://amnesty.org.pl/fileadmin/user_upload/Prawa_czlowieka_TERAZ_Prawa_Romow_ TUTAJ_briefing_04.2013.pdf, data pobrania: 22.11.2014.
 • Ranciére J. (2007), Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • Ranciére J. (2008), Nienawiść do demokracji, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Społeczność Romów rumuńskich we Wrocławiu, http://nomada.info.pl/wp-content/uploads/ 2013/11/romaraport_pl_final.pdf, data pobrania: 22.11.2014.
 • Śliwerski B. (2010), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-672X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2a56e5f-de69-4a72-a6c4-bee536cfca6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.