Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 95-104

Article title

Od zarządzania wiedzą do zarządzania w kolorze turkusu

Content

Title variants

EN
From knowledge management to turquoise color management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja zarządzania wiedzą jest wciąż aktualna, pomimo rozwoju nowych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami. Pojawienie się nowych koncepcji, ale także rozwój wiedzy na temat uwarunkowań implementacji tych koncepcji jest istotnym wyzwaniem dla nauki i praktyki. Przykładem najnowszych koncepcji omówionych w artykule jest model organizacji turkusowej, który założeniami wyprzedza swoją epokę. Wskazuje jednak kierunek zmian w naukach o zarządzaniu.
EN
The aim of the article is to show that the concept of knowledge management is still valid, despite the development of new concepts of business management. The appearing of new concepts, but also the development of knowledge about the conditions for the implementation of these concepts is an important challenge for science and practice. An example of the latest concepts discussed in the article is the turquoise organization model, which assumes ahead of its time. However, it indicates the direction of changes in management sciences.

Year

Issue

1

Pages

95-104

Physical description

Dates

published
2018-03-31

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

References

 • Andreeva N., Aspekt ekonomiczny inteligencji zdrowotnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inteligentny i trwały rozwój wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej”, Supraśl, 20-21 października 2016 roku
 • Drucker P.F., The Age of Social Transformation, „The Atlantic Monthly”1994
 • Fazlagic A.J., Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno 2006
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności" Dom Organizatora", Toruń 2007
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. , Kultura zaufania czy nieufności?, „MBA”, nr 4/2008
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M. , Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin 2007
 • Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5(32)/2009
 • Kołodko G. (red.), „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postkapitalistycznych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji, WSPiZ, Warszawa 2001
 • Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001
 • Laloux F., Pracować inaczej, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2015, 2016
 • Lundvall B., Johnson B., The Learning Economy, “Journal of Industry Studies” nr 1, t 2/1994
 • Miles R.E., Snow C.C., Organizational Strategy, Structure, and Process, “The Academy of Management Review” nr 3/1978, s. 546-562
 • Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford 1991
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005
 • Poskrobko B., Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręcznik kreatywnego naukowca i menedżera, Difin, Warszawa 2017
 • Powichrowska B., Model gospodarowania wiedzę w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: B. Powichrowska (red.), Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Rosati D. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, Wyd. WSHiP, Warszawa 2007
 • Silver Ch., Where technology and knowledge meet, „The Journal of Business Strategy”, nr 11-12/2000
 • Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „E-mentor”, nr 1(14)/2006
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości”, nr 12/1999
 • Toffler A., Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Pub. Bantam, New York 1991
 • Toffler A., The third wave. The classic study of tomorrow, Pub. Bantam, New York 1984
 • Wasilewski M., Turkusowe firmy - przyszłość zarządzania firmą będzie turkusowa, www.hrownia.pl
 • Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007
 • Wojtaś-Jakubowska A., Zmiany w środowisku pracy i nowoczesne technologie HR, pracuj.pl 2017
 • Ziółkowski S., Organizacje przyszłości. Wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciach, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 224/2015

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2a65d4e-37ab-4720-a1fb-859b25482886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.