Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 | 89-98

Article title

Dług publiczny i jego rola w polityce gospodarczej Chin

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szybkie tempo wzrostu zadłużenia publicznego Chin stało się tematem wielu dyskusji. Analiza struktury zadłużenia z uwzględnieniem posiadanych rezerw walutowych pozwala jednak stwierdzić, że dług publiczny Chin liczony jako % PKB kraju wciąż znajduje się na bezpiecznym poziomie. Rosnący poziom zadłużenia kraju i malejące zasoby rezerw walutowych będą prawdopodobnie trendami kontynuowanymi co najmniej w niedalekiej przyszłości. Z tego względu, dotychczasowa polityka utrzymywania zaniżonego kursu juana przestaje działać w interesie Państwa Środka. Biorąc także pod uwagę rozpoczętą transformację przewagi konkurencyjnej chińskiego eksportu z ceny na jakość, można stwierdzić, że w przyszłości juan zostanie wprowadzony do reżimu kursu płynnego.

Year

Issue

10

Pages

89-98

Physical description

Contributors

References

 • Bernaś B., (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Economy E.C., The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State, Oxford University Press, New York 2018.
 • Gołębiowski G., Kozłowski Ł., Dług ukryty w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych, 2011, 4.
 • Kissinger H., O Chinach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.
 • Kołodko G., Czy Chiny zbawią świat?, Prószyński Media, Warszawa 2018.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Krugman P.R., Financing vs. Forgiving a Debt Overhang, NBER Working Paper, 1989, 2486.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M. J., Ekonomia międzynarodowa, tom 2. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Waśniewski K., Czy dług publiczny musi rosnąć?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 • Bloomberg (2019), China’s Debt Ratio Is Growing as Its Economy Loses Steam, https:// www.bloomberg.com/news/articles/2019‐07‐16/china‐s‐debt‐growth‐keepsmarching‐on‐as‐economy‐loses‐pace.
 • CEIC Data (2019a), External Debt: % of GDP, https://www.ceicdata.com/en/indicator/external‐debt‐‐of‐nominal‐gdp.
 • CEIC Data (2019b), Investment: % of GDP, https://www.ceicdata.com/en/indicator/investment‐‐nominal‐gdp.
 • Central Intelligence Agency (2019), China, https://www.cia.gov/library/publications/theworld‐factbook/geos/ch.html.
 • Exchange Rates (2019), Live Dollar to Juan Exchange Rate (USD/CNY), https://www.exchangerates.org.uk/Dollars‐to‐Yuan‐currency‐conversion‐page.html.
 • Frisby D. (2018), How much gold does China have? A lot more than you think, https://moneyweek.com/499249/how‐much‐gold‐does‐china‐have‐a‐lot‐more‐than‐you‐think/.
 • From “Made in China” to “Created in China”, Chinese innovations light up world (2017), http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/29/WS5a45edb7a31008cf16da4446.html.
 • Harding R. (2017), The fears about Japan’s debt are overblown, https://www.ft.com/content/e26d36e6‐918b‐11e7‐a9e6‐11d2f0ebb7f0.
 • International Monetary Fund (2019), China’s Evolving Exchange Rate Regime, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019050.ashx.
 • Qu X., Xu Z., Zhu J. (2019), Local Government Debt and Regional Competition in China, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract‐_id=3420523.
 • Trading Economics (2018a), Country List – Government Debt to GDP, https://tradingeconomics.com/country‐list/government‐debt‐to‐gdp.
 • Trading Economics (2018b), Country List – GDP, https://tradingeconomics.com/countrylist/gdp.
 • Trading Economics (2019), Country List – Foreign Exchange Reserves, https://tradingeconomics.com/country‐list/foreign‐exchange‐reserves.
 • Tweed, D. (2019), China’s New Silk Road, https://www.bloomberg.com/quicktake/china‐ssilk‐road.
 • World Bank (2019a), GDP per capita (constant 2010 US$) – China, United States, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?‐locations=CN‐US.
 • World Bank (2019b), GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) – China, United States, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?locations=CN‐US.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2a87c32-520c-468a-8a83-4b3b5c58e6b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.