Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 23-31

Article title

Ukraińcy i Polacy. Pojednani Ewangelią

Authors

Content

Title variants

EN
Ukrainians and Poles. Reconciled by the Evangel

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Można dziś mówić o wyraźnym polsko-ukraińskim procesie pojednawczym o charakterze chrześcijańskim. Działania pojednawcze między obu narodami nastawione są na przełamywanie negatywnych stereotypów, przezwyciężanie konfliktów w sferze symbolicznej poprzez odwoływanie się do chrześcijańskiej aksjologii.
EN
Nowadays we can talk about an explicit Polish-Ukrainian reconciliation process of a Christian nature. Reconciliation between the two nations is aimed at overcoming negative stereotypes, overcoming conflicts in the symbolic sphere by referring to Christian axiology.

Year

Issue

2

Pages

23-31

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Ciic Ch., Nadzieja pośród zgliszcz, [w:] Chrześcijaństwo i kultura w Europie: pamięć, świadomość, program. Akta sympozjum presynodalnego, Watykan, 28–31 października 1991 roku, Kielce 1992.
 • Церковний календар, Варшава 1989.
 • Łesiów M., Melnyk M., O Ukrainie. Prawie wszystko…?, Olsztyn 2011.
 • Melnyk M., Pojednanie polsko-ukraińskie. Deklaracja Kościołów katolickich Polski i Ukrainy z 19 IV 2005, „Przegląd Powszechny” 2005, nr 12.
 • Melnyk M., Rola Kościoła greckokatolickiego w dialogu i pojednaniu polsko-ukraińskim po 2001 roku, [w:] Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, red. M. Giegrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, Szczecin 2005.
 • Melnyk M., Rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz hierarchów Kościoła greckokatolickiego w pojednaniu i dialogu polsko-ukraińskim. Zarys problematyki, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003.
 • Patriarcha Cyryl i abp Michalik podpisali przesłanie do narodów Polski i Rosji, eKAI, https://ekai.pl/.../patriarcha-cyryl-i-abp-michalik-podpisali-przeslanie-do-narodowpolski-i-rosji/ [1.08.2017].
 • Przebinda G., Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001; M. Siudak,
 • Perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947–1991, Kraków 2010.
 • „Znak” 1988, nr 4/395.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2ae07e2-03a4-43f7-9f0b-188e8ecd20ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.