Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(35) |

Article title

Quality of social workers’ training: the essence of the issue

Content

Title variants

PL
Jakość szkolenia pracowników socjalnych: istota problemu

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper reveals and substantiates the components in the process of ensuring the quality of specialists’ professional training in the social sphere. At the same time, the mechanism of determining the quality of providing educational services in this area has been explored. The work (within the descriptive design of social work research) is based on the analysis of the content of future social workers’ training in higher education establishments as well as on a systematic approach as a set of interrelated components of vocational education which in their unity ensure the appropriate result. The authors also applied the “Kachobrus” methodology (abbreviation from kachestvo obrazovatelnyh uslug (quality of educational services)). It was established that in the process of training future social workers the key tasks are to create an educational environment effective for the development of future specialist’s professional competences, to provide the integration of theoretical knowledge and practical training, to instil the significance of social work, namely, to present the role of a social worker as important in modern social policy of Ukraine
PL
Artykuł przedstawia i uzasadnia elementy procesu zapewniania jakości szkolenia zawodowego specjalistów w sferze społecznej. Jednocześnie zbadano mechanizm określania jakości świadczenia usług edukacyjnych w tym obszarze. Praca (w ramach opisowego projektu badań pracy społecznej) opiera się na analizie treści szkolenia przyszłych pracowników socjalnych w szkołach wyższych, a także na systematycznym podejściu jako zestawie powiązanych ze sobą elementów kształcenia zawodowego, które w swojej jedności mają zapewnić odpowiedni wynik. Autorzy zastosowali również metodologię „Kachobrus” (skrót od kachestvo obrazovatelnyh uslug ( jakość usług edukacyjnych)). Ustalono, że w procesie szkolenia przyszłych pracowników opieki społecznej kluczowymi zadaniami są stworzenie środowiska edukacyjnego efektywnego dla rozwoju kompetencji zawodowych przyszłego specjalisty, zapewnienie integracji wiedzy teoretycznej i szkolenia praktycznego, aby zwiększyć znaczenie pracy socjalnej, przedstawienie roli pracownika socjalnego jako ważnego w nowoczesnej polityce społecznej Ukrainy.

Contributors

References

  • Bezpalko, O., Sotsialna pedagogika: Skhemy, tablytsi, komentari [Social pedagogy: schemas, tables, comments], Centre of educational literature, Kyiv 2009. BU School of social work, Retrieved from: https://www.bu.edu/ssw/, dostęp: 01.12.2019 r. Diaz, C. & Drewery, S., A Critical Assessment of Evidence-Based Policy and Practice in Social Work, „Journal of Evidence Informed Social Work” 2016, nr 13(4), s. 425 – 431. Gusak, V. M., Shlyakhy formuvannya profesiynoyi kultury maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh universytetu [Ways of the professional culture formation in future social workers in the university], retrieved from: irbis-nbuv.gov.ua, 2010, dostęp: 13.11.2019 r. Guttman, E., Eisikovits, Z. & Maluccio, A. N., Enriching social work supervision from the competence perspective, „Journal of Social Work Education” 1988, nr 24(3), s. 278 – 288. Kapska, Y. (Ed.), Sotsialna robota: tekhnolohichnyy aspect [Social work: technological aspect], Slovo, Kyiv 2011. Karpenko, O., Profesiyna pidhotovka maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh universytetskoyi osvity [Professional training of future social workers during their studying atuniversity], Doctoral dissertation, Originally a Doctor of Sciences thesis, [Abstract] 2008. Larionova, N., Formuvannya profesiynoyi hotovnosti maybutnikh sotsialnykh pedahohiv u protsesi navchalnykh praktyk [The formation of professional readiness of future social pedagogues in the process of educational practice], Doctoral dissertation, Originally a Ph. D. thesis, [Abstract] 2013. Littrell, J., How Addiction Happens, How Change Happens, and What Social Workers Need to Know to Be Effective Facilitators of Change, „Journal of Evidence Based Social Work Practice” 2011, nr 8(5), s. 469 – 486. Lyfenko, A., Analiz otnosheniya studentov k kachestvu obrazovatelnykh uslug [Analysis of Students’ Attitude to the Quality of Educational Services] [w:] A. Lyfenko, T. Subbotina, Politika, ekonomika i sotsialnaya sfera, retrieved from: https://elibrary.ru/ title_about.asp?id=57193, dostęp: 11.11.2019 r. Melnychuk, I., Teoriya i metodyka profesiynoyi pidhotovky maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohiy u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methodology of professional training of future social workers by means of interactive technologies in higher educational institutions], Doctoral dissertation, Originally a Ph. D. thesis, [Abstract] 2011. Mishchyk, L., Teoriya i praktyka profesiynoyi pidhotovky sotsialnoho pedahoha [The theory and practice of social pedagogues’ training]. Glukhiv: RVV HNPU im. O. Dovzhenka, 2011. Moore, R. M., Darby, K. H. & Blake, M. E., A Collaborative Team Teaching Model for a MSW Capstone Course, „Journal of Evidence Informed Social Work” 2016, nr 13(4), s. 386 – 393. National Social Work Competency Framework, Retrieved from: https://www.ssi.sg/SSI/ Oksana Kravchenko, Nataliya Koliada 51 media/SSI-Media-Library/Documents/National-Social-Workers-Competency-Framework. pdf, 2015, dostęp: 01.08.2019 r. Parker, L., Essential professional competencies of Social Work supervisors in a nonprofit welfare organization, Doctoral dissertation, Originally a Ph. D. thesis, [Abstract], 2017. Platonova, N., Tekhnologicheskii aspekt podgotovki sotsialnykh rabotnikov v usloviyakh modernizatsii vysshei shkoly [Technological aspect of social workers’ preparation under conditions of higher education modernization], „Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoi raboty” 2013, nr 2, s. 37 – 43. Polishchuk, V., Rol volonterskoyi praktyky v protsesi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [The role of volunteer practice in the process of future social workers’ training], „Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu Seriya: Pedahohika. Sotsial’na robota” 2013, nr 29, s. 153 –157. Poltavets, V. (Ed.), Sotsialna robota v Ukrayini: Pershi kroky [Social Work in Ukraine: the First Steps], Akademia, Kyiv 2000. Popovych, H., Umovy instytutsializatsiyi sotsialnoyi roboty v Ukrayini [Conditions of institutionalization of social work in Ukraine], Doctoral dissertation, Originally a Ph. D. thesis, [Abstract] 2004. Semygina, T., Mizhnarodna sotsialna robota: hlobalni priorytety sotsialnoho rozvytku i nove vyznachennya sotsialnoyi roboty [International Social Work: Global Priorities for Social Development and a New Definition of Social Work], „Visnyk APSV” 2015, nr 1, s. 6 –11. Tverezovska, N. & Satanovska L., Praktyka studentiv u sotsialnykh ustanovakh Ukrayiny [Student practice in social institutions of Ukraine], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv 2013. Zakon Ukrayiny „Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On higher education”], retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18, 2014, dostęp: 09.11.2019 r. Zvereva, I. (Ed.), Entsyklopediya dlya fakhivtsiv sotsialnoyi roboty [Encyclopedia for specialists in Social Work], Simferopol: Universum, Kyiv 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2aeec49-3343-4e6d-80ca-a4caede4fdf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.