Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(96) | 63-84

Article title

FORTYFIKACJE MIEJSKIE RACIBORZA W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Content

Title variants

EN
TOWN FORTIFICATIONS OF RACIBÓRZ IN THE LIGHT OF THE ARCHEOLOGICAL RESEARCH

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Main point of The article is to gather and sum up knowledge about Racibórz fortifications considering results of archeological research. Town battlements in Racibórz were built in the late medieval. To present day only small part of them has been preserved, which would define as 8% original medieval defensive walls. Main objective of the archeological research were thorough localization of fortifications line (gates, towers and battlements). Research work envisages recognition tectonics, construction and building materials of defensive walls also relics of town gates and towers, establish construction battlements in relation to level of original soil and to stratification of colonization layers within the city limits. There have been established many of archeological excavations, in order to perform these intentions, which enables until now to make a discovery relics of two from three town gates (Odrzańska Gate and Great Gate), one of the destroyed tower and more than 70 meters of defensive walls.

Year

Issue

Pages

63-84

Physical description

Dates

published
2019-09-10

References

 • 1. Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • 2. Bogusz M., Niewalda W., Racibórz. Mury miejskie. Zachowany fragment muru przy ul. Drzymały, Kraków 1995a (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 3. Bogusz M., Niewalda W., Racibórz. Mury miejskie. Zachowany fragment muru przy ul. Basztowej, Kraków 1995b (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 4. Bogusz M., Niewalda W., Racibórz. Mury miejskie. Zachowany fragment muru przy ul. Browarnej, Kraków 1995c (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 5. Bogusz M., Niewalda W., Racibórz. Mury miejskie. Zachowany fragment muru przy ul. Podwale, Kraków 1996 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 6. Kobyliński Z. (red.), Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, Wydawnictwo SNAP, Warszawa 1999.
 • 7. Kobyliński Z., Minimalne wymogi konserwatorskie w zakresie metod eksploracji stanowisk archeologicznych i sporządzania ich podstawowej dokumentacji [w:] Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków: Archeologia, Zeszyt 1, s. 59-72, Warszawa 1998.
 • 8. K. Kozłowska, J. Ćwikła, Dziennik badań z nadzoru przy remoncie sieci wodociągowej w ul. Leczniczej w Raciborzu, Racibórz 1995 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 9. Kozłowska K., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy zakładaniu sieci telekomunikacyjnej „NETIA” na terenie Starego Miasta w Raciborzu, Racibórz 1999 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 10. Kozłowska K., Turakiewicz R., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad budową sieci ciepłowniczej relacji SP Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego – wymiennikownia W4 przy ul. Solnej oraz przejście przez ul. Bankową i Solną, Racibórz 1999 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 11. Kozłowska K., Turakiewicz R., Początki i rozwój Raciborza [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska, s. 157-170, Gliwice 2004.
 • 12. Kozłowska K., Turakiewicz R., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem przyłącza wodociągowego przy ul. Solnej 36 w Raciborzu, Racibórz 2002 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 13. Krąpiec M., Wyniki analizy dendrochronologicznej próbki drewna z badań archeologicznych prowadzonych w Raciborzu przy ul. Chopina 21, Kraków 2014 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 14. Ławecka D., Wstęp do archeologii, PWN, Warszawa-Kraków 2003.
 • 15. Mika N., Dzieje ziemi raciborskiej, Kraków 2010.
 • 16. Newerla P., Dzieje Raciborza i jego dzielnic, Racibórz 2008.
 • 17. Niewalda W., Racibórz. Baszta miejska, Kraków 1994 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 18. Płuska I., Cegła w zabytkach Raciborza [w:] Sesja poświęcona pracom i problemom konserwatorskim w Raciborzu. Racibórz 2000, s. 5-10, Racibórz 2000 (maszynopis w archiwum działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 19. Przybylok A., Mury miejskie na Górnym Śląsku w późnym średniowieczu, Łódź 2014.
 • 20. Turakiewicz R., Rezner M., Stangret W., Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych podczas budowy budynku mieszkalnego na ul. Solnej-Browarnej w Raciborzu, Racibórz 2007 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 21. Turakiewicz R., Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci ciepłowniczej od ul. Młyńskiej do ul. Basztowej w Raciborzu, Racibórz 2007 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 22. Turakiewicz R., Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie nadzoru podczas prac ziemnych związanych z budową przyłącza gazowego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Raciborzu, Racibórz 2007 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 23. Turakiewicz R., Rezner M., Stangret W., Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych podczas przebudowy nawierzchni ul. Odrzańskiej w Raciborzu, Racibórz 2008 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 24. Turakiewicz R., Ratownicze badania na Starym Mieście w Raciborzu, województwo śląskie [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007- 2008, Katowice 2010, s. 142-156.
 • 25. Turakiewicz R., Rezner M., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych podczas budowy boiska wielofunkcyjnego oraz remontu muru gotyckiego na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu, Racibórz 2012 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 26. Turakiewicz R., Rezner M., Sprawozdanie oraz opracowanie naukowe ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych podczas remontu budynku RCK przy ul. Chopina 21 w Raciborzu, Racibórz 2013 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 27. Turakiewicz R., Rezner M., Sprawozdanie oraz opracowanie naukowe z ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych podczas prac ziemnych związanych z budową kompleksu boisk sportowych na terenie SP4 w Raciborzu, Racibórz 2014 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 28. Turakiewicz R., Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego podczas przebudowy linii kablowej SN relacji A089 Racibórz Rynek – A066 Racibórz Odrzańska przy ul. Browarnej, Chopina, Kowalskiej, Reymonta i Odrzańskiej w Raciborzu, Racibórz 2016 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).
 • 29. Turakiewicz R., Rezner M., Sprawozdanie oraz opracowanie naukowe badań archeologicznych podczas przebudowy zachodniej części ul. Długiej w Raciborzu, Racibórz 2017-2019 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu – w opracowaniu).
 • 30. Wrońscy J. M., Racibórz – rekonstrukcja obwarowań, Racibórz – rekonstrukcja osadnictwa, Gliwice 1983 (maszynopis w archiwum działu Archeologii Muzeum w Raciborzu).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2af50f2-b2f7-470b-bcc7-ca20da7a9473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.