PL EN


2014 | 201 | 160-169
Article title

Wycena środków trwałych jako materialny instrument polityki rachunkowości w zakresie kształtowania całkowitego dochodu przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Fixed Assets Evaluation as a Material Instrument of the Accounting Policy in the Area of Shaping Profit and Loss and Other Comprehensive Income
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Based on the Accounting Act and IFRS, the paper analyses the effect and impact of the material instruments of the accounting policy in the area of fixed assets evaluation on other comprehensive income. It argues that the deliberate shaping of the other comprehensive income is possible through the selection of relevant regulations and the choice of appropriate instruments within the accounting policy, also in terms of fixed assets evaluation.
Year
Volume
201
Pages
160-169
Physical description
Contributors
author
References
  • Buk H., Amortyzacja środków trwałych jako instrument polityki bilansowej według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, red. pracownicy Katedry Rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
  • Hendriksen A.E., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
  • Kamiński R., Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, UAM, Poznań 2001.
  • Kuzior A., Wycena operacyjnych aktywów trwałych a możliwości kształtowania zysków bilansowych w jednostkach stosujących MSSF, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Szczecin 2011.
  • Kuzior A., Rzeczowe aktywa trwałe, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, Z. Messner, WN PWN, Warszawa 2011.
  • Maruszewska E.W., Polityka rachunkowości czy zarządzanie zyskami - artykuł dyskusyjny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Szczecin 2011.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2011.
  • Poniatowska L., Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze, w: Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Szczecin 2013.
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 330, art. 3, ust. 1, pkt 11.
  • Walińska E.M., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c2b03325-e469-4987-bb81-996ebcab7652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.