Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 201 | 160-169

Article title

Wycena środków trwałych jako materialny instrument polityki rachunkowości w zakresie kształtowania całkowitego dochodu przedsiębiorstwa

Authors

Content

Title variants

EN
Fixed Assets Evaluation as a Material Instrument of the Accounting Policy in the Area of Shaping Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Based on the Accounting Act and IFRS, the paper analyses the effect and impact of the material instruments of the accounting policy in the area of fixed assets evaluation on other comprehensive income. It argues that the deliberate shaping of the other comprehensive income is possible through the selection of relevant regulations and the choice of appropriate instruments within the accounting policy, also in terms of fixed assets evaluation.

Year

Volume

201

Pages

160-169

Physical description

Contributors

author

References

  • Buk H., Amortyzacja środków trwałych jako instrument polityki bilansowej według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, red. pracownicy Katedry Rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
  • Hendriksen A.E., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
  • Kamiński R., Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, UAM, Poznań 2001.
  • Kuzior A., Wycena operacyjnych aktywów trwałych a możliwości kształtowania zysków bilansowych w jednostkach stosujących MSSF, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Szczecin 2011.
  • Kuzior A., Rzeczowe aktywa trwałe, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, Z. Messner, WN PWN, Warszawa 2011.
  • Maruszewska E.W., Polityka rachunkowości czy zarządzanie zyskami - artykuł dyskusyjny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Szczecin 2011.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2011.
  • Poniatowska L., Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze, w: Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Szczecin 2013.
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 330, art. 3, ust. 1, pkt 11.
  • Walińska E.M., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b03325-e469-4987-bb81-996ebcab7652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.