Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(29) | 87-100

Article title

Rozwój ergonomii w Polsce i na świecie

Content

Title variants

EN
The development of ergonomics in Poland and in the world

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wybrane ważniejsze zagadnienia rozwoju ergonomii w Polsce i na świecie. Podano istotę, znaczenie ergonomii, scharakteryzowano jej interdyscyplinarny charakter oraz zaprezentowano rozwój instytucji zajmujących się ergonomią: komitety i komisje ergonomiczne PAN, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a także inne organizacje działające w kraju i za granicą. W dalszej części zostały przeanalizowane wybrane determinanty ergonomicznej pracy, ze zwróceniem uwagi szczególnie na społeczne i ekonomiczne aspekty, zwłaszcza wydajności pracy i zadowolenia z pracy. Sformułowano również działania stymulujące postęp ergonomiczny i czyniące go ważnym składnikiem rozwoju gospodarki.
EN
The article presents selected, more important problems of the development of ergonomics in Poland and worldwide. It gives the essence, the significance of ergonomics, it characterises its interdisciplinary character and presents the development of institutions which deal with ergonomics: ergonomic commissions and committees of the Polish Academy of Sciences, Polish Ergonomics Society, Central Institute for Labour Protection – National Research Institute and other organisations operating in Poland and abroad. The further part of the paper analyses selected determinants of ergonomic work, with particular attention to social and economic aspects, especially of labour productivity and job satisfaction. It also formulates activities stimulating the ergonomic progress, as well as activities making it an important component of the development of economy.

Year

Issue

Pages

87-100

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

References

 • Ćwirko, H. (2007). Rys historyczny ergonomii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.
 • Franus, E. (1992). Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii. Kraków: Universitas. ISBN 8370521126.
 • Górska, E. (2007). Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372077103.
 • Jastrzębowski, W. (1857). Rys ergonomii, czyli Nauki o pracy opartej o prawa zaczerpnięte z Nauki Przyrody. Przyroda i Przemysł, 29–32.
 • Kozioł, L., Karaś, A. (2015). The concept of the tourism enterprise innovation analysis. Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4(32), 19–29.
 • Maliszewski, A., Batogowska, A. (1997). Ergonomia dla każdego. Warszawa: Sorus. ISBN 8387133086.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN. (1995). T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301141808.
 • Nycz, T.M. (2008). Kodeks pracy z komentarzem. Kraków–Tarnobrzeg: Tarbonus. ISBN 9788373942264.
 • Olszewski, J. (1997). Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8385530908.
 • Pacholski, L. (1993). Rola ergonomii w gospodarce biznesu. Zastosowania Ergonomii, 2/3.
 • Rosner, J. (1985). Ergonomia. Warszawa: PWE. ISBN 8320804795.
 • Wikipedia. (2016). Ergonomia. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ergonomia.
 • Wykowska, M. (1994). Definicja, cele i zakres ergonomii [online, dostęp: 2016-01-15]. W: Ergonomia – wydanie internetowe. Kraków: Wydawnictwa AGH. Dostępny w Internecie: http://www.ergonomia.agh. edu.pl/Skrypt_Ergonomia-M.Wykowska/ergonomia/nr_2.htm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2b730c6-1375-4f09-a616-a6ac29b81785
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.